A SIEGE

Hungary| 2018|23’|FIC| Albanian Premiere| SZFE|Director: István Kovács

Një grua e vetmuar në Sarajevë, e shkatërruar nga lufta, fillon një udhëtim për të gjetur ujë dhe as fqinjët e saj, as zjarri i snajpersve nuk mund ta ndalojnë atë.

A lonely woman in war-torn Sarajevo embarks on a journey to find water, and neither her neighbors nor sniper fire can stop her.

BASHKIMI UNITED

Switzerland|2018|10’|DOC|Albanian Premiere| HSLU| Director: Lasse Linder

Në dyqanin e tij, Bashkimi, kremton flokët dhe zemrat. Ai ndan filozofinë e tij të jetës me klientët e tij, të cilin ai i trajton si mysafirë dhe zbulon projektin e tij të ardhshëm: xhirimin e një filmi. Si drejtor dhe protagonist, ai është shndërruar nga një figurë shtesw nw rolin kyç në një eksplorim estetik të koncepteve të mëdha në jetë.

In his barbershop, Bashkim tinkers with hair and hearts. He shares his philosophy of life with his customers, whom he treats like guests and reveals his next project: shooting a film. As director and protagonist he is transfigured from being a marginal figure to having the key role in an aesthetic exploration of the big concepts in life.

CONCRETE | BETON

Switzerland|2018|7’|ANI|Albanian Premiere|HSLU| Directors: P.Bieri, A.Joana, L.Struchan, N.Roth

Të trazuar nga transformimet që përsëriten, një çiklist i zhurmshëm i shqetësuar kërkon vendin e tij në botë. Nëpërmjet një takimi misterioz në një ndërtesë betoni në mes të një moçalore të shteruar, ai shpreson të ketë gjetur më në fund një vend të tillë.

Troubled by his own reoccurring transformations, a restless backpacker seeks his place in the world. Through a mysterious encounter in a concrete building in the midst of a barren swampland, he hopes to have finally found such a place.

EXCUSE ME, I’M LOOKING FOR THE PING-PONG ROOM AND MY GIRLFRIEND | ME FALNI, PO KERKOJ DHOMEN E PING – PONG DHE TE DASHUREN TIME

Austria/Germany|2018|23’|FIC|Albanian Premiere| Hochschule Hannover| Director: Bernhard Wenger

Një çift suedez është në një udhëtim nw malet austriake, por pas një argumenti, e dashura e Aronit del dhe pwrplas derën prapa saj. Tani, Aron po kërkon të dashurën e tij, por nuk mund ta gjejë askund. Ai zhytet në botën e çuditshme të vendpushimit alpin dhe vazhdon derisa të ngrihet pyetja nëse Aron po kërkon të dashurën e tij ose vetveten.

A Swedish couple is on a wellness trip in the Austrian mountains, but after an argument, Aron’s girlfriend leaves, and slams the door behind her. Now, Aron is looking for his girlfriend but can’t find her anywhere. He dives into the bizarre world of the alpine wellness resort and drifts along until the question arises if Aron is looking for his girlfriend or really himself.

FAR | LARG

Germany|2018|13’|FIC| Director: Arian Dalladaku

Filmi ka të bëjë me Rronin , një djalë i ri shqiptar nga Kosova që përballet me pritshmëritë e tij për të shkuar ilegalisht në Gjermani.

The film deals with Rron, a young Albanian guy from Kosovo faces his expectations of going illegally to Germany.

KANARÍ | KANARINA

Iceland|2018|14’|FIC|Regional Premiere| Columbia University School of the Arts| Director: Erlendur Sveinsson

27 dhjetor 1999 – Vala (30) dhe Beni (32) janë në rrugë me kanarinën e tyre të verdhë në një Volvo të mbushur me valixhe. Ata po lëvizin nga qyteti në fshat dhe po përpiqen të gjejnë një bazë të përbashkët në destinacion.

December 27th, 1999 – Vala (30) and Benni (32) are on the road with their yellow canary in a Volvo filled with luggage. They’re moving from the city to the countryside and are struggling to find a common ground in the destination.

LAST CALL | THIRRJA E FUNDIT

Hungary|2018|27’|FIC|Albanian Premiere| SZFE| Director: Hajni Kis

Anikó, 61 vjeç, është gati të largohet nga Hungaria për të lëvizur me familjen e vajzës së saj jashtë vendit. Kjo është dita e fundit para se të largohet nga çdo gjë që ajo kishte.

Anikó, 61, is about to leave Hungary to move in with her daughter’s family abroad. This is her final day before departing from everything she used to have.

LAST YEAR WHEN THE TRAIN PASSED BY | KUR TRENI KALOI VITIN E KALUAR

France|2018|17’|DOC|Albanian Premiere|Le Fresnoy| Director: Pang-Chuan HUANG

“Çfarë po bënit kur shkrepa fotografinë kur treni kaloi nëpër shtëpinë tënde vitin e kaluar? ”

“ What were you doing while I took this photo when the train passed through your house last year ? ”

THE OLDEN HERALDS | TE MOSHUARIT HERALDS

Cuba|2018|23’|DOC|Albanian Premiere|EICTV Cuba| Director: Luis Alejandro Yero

Tatá dhe Esperanza dëshmojnë për zgjedhjet e presidentit të parë kuban në më shumë se gjysmë shekulli pa mbiemrin e Kastros. Në pothuajse 90 vjet te shkuara, ata vëzhgojnë në heshtje fundin e një prej cikleve të tyre të gjalla. Si dy fenerë të një epoke të largët.

Tatá and Esperanza witness the elections of the first Cuban president in more than half a century without the Castro surname. At almost 90 years old, they silently observe the end of one of their many lived cycles. As two lighthouses of a remote era.

STUCK IN THE MIDDLE | NE MES

France|2018|6’|ANI|Albanian Premiere| Supinfocom Rubika| Directors: D.Fleurion, E.Bonafini, R.Marchetti, C.Minaud, J.Adoum, L.Nezot

Katër miq francezë po bëjnë një udhëtim në Shtetet e Bashkuara. Në mes të shkretëtirës, ​​ata marrin një autostradë vërtetë të çuditshme. Nga ky moment udhëtimi i tyre nuk do të shkojë ashtu siç mendonin.

Four french friends are making a road trip through the United States. In the middle of the desert, they are taking a really strange hitchhiker. From this moment their journey won’t go as well as they thought.

THE BOLT CONNECTION | LIDHJA BOLT

France|2018|7’|A|Albanian Premiere| Supinfocom Rubika| Directors: N.Lebas, C.Cartier, M.Dourdy, T.Grunenberger, M.Lecerf, Shih-Hui Pan

Pasi një grabitje shkon keq, një robot i brishtë i cili ishte shoferi i një roboti mafioz përfundoi duke qenë në zotërim të një sënduku që nuk duhet të kishte, një zemër njerëzore. Tunduar nga mundësia për të qenë si bosët e tij, ai e vendos zemrën në vete dhe zbulon ndjenjën e të qenit i gjallë. Por ato momente të shkurtra të jetës kanë një çmim.

After a heist that goes wrong, a frail robot who was the driver of a robot mafia ends up being in possession of some loot he shouldn’t have, a human heart. Tempted by the opportunity of being like his bosses, he grafts the heart to himself and discovers the feeling of being alive. But those brief instants of life have a price.

THE ELEPHANTS WILL BE HAPPY | ELEFANTET DO TE JENE TE LUMTUR

France|2018|7’|A|Albanian Premiere| Supinfocom Rubika| Directors: L.Roussel, C.Brun, L.Frimat, V.Labis, A.Lannoy, A.Lepoutre

Triptiku pasapokaliptik, duke menduar për gjendjen e botës, pasi njerëzit janë zhdukur. Insektet kanë zëvendësuar njerëzit dhe përjetësojnë dhunën e tyre – një robot ngjyros një afresk në kujtesën e qytetërimit të kaluar – dhe një bimë që jeton në këmbë rendit speciet bimore të fundit të mbijetuara.

Post-apocalyptic triptych, contemplating on the state of the world after humans have gone extinct. Insects have replaced humans and perpetuate their violence – a robot paints a fresco in memory of the past civilization – and a walking living plant lists the last surviving plant species.

THE LAST TALE ABOUT EARTH | PERALLA E FUNDIT PER TOKEN

Poland|2018|17’|F|Albanian Premiere| University of Silesia in Katowice| Directors: Magdalena Seweryn, Igor Polaniewicz

“Përralla e fundit rreth Tokës” është një histori e një babai dhe dy fëmijëve të tij, të cilët përpiqen të mbijetojnë në një botë post-apokaliptike. Çdo gjë në mjedisin e tyre duket se sugjeron se ata janë njerëzit e vetëm në Tokë. Ata jetojnë në një strehë nëntokësore në pyll, dhe për shkak të ndotjes së ajrit ata kurrë nuk shkojnë jashtë pa veshje mbrojtëse.

„The Last Tale About Earth” is a story of a father and two of his children, who try to survive in a post-apocalyptic world. Everything in their surroundings seems to suggest they are the only people on Earth. They live in an underground shelter in the woods, and due to air contamination they never go outside without protective clothing. A mysterious signal “from the outside”, seen only by the girl, becomes their motivation to face what hides beyond their known world.

TOUCH ME | ME PREK

Germany|2018|20’|F|Regional Premiere| University of Television and Film Munich| Director: Eileen Byrne

Alis ka një luftë në duart e saj. Kundër kancerit të gjirit që e bën atë të ndjehet aq e pafuqishme sapo ajo e sheh ndryshimin e trupit të saj. Kundër frikës për atë që ende qëndron përpara dhe kundër Moritz që e do atë shumë, por që e lufton edhe më shumë se ajo situatën e re. Në një mënyrë të qetë, atmosferike, filmi tregon historinë e përditshme të një marrëdhënieje që kurrë nuk do të jetë e njëjtë përsëri.

Alice has a fight on her hands. Against her breast cancer which makes her feel so helpless as she sees her body changing. Against her fears about what still lies ahead. And against Moritz who loves her deeply but struggles as much as her with the new situation. In a quiet, atmospheric way, the movie tells the day-to-day story of a relationship that will never be the same again.

TRIBE OF GHOSTS | FISI I FANTAZMAVE

The Netherlands|2018|8’|D|Regional Premiere| Akv Sint Joost Breda| Director: Almicheal Fraay

‘Fisi i Fantazmave’ është një dokumentar që zhvillohet brenda një strehimi të drejtuar nga qeveria; këtu shohim se si fëmijët me albinizëm jetojnë së bashku me fëmijët me probleme vizuale dhe dëgjimore.

‘Tribe of Ghosts’ is a documentary that takes place within a government-run shelter; here we see how children with albinism live alongside children with visual and auditory problems.