We’re happy to announce the winners of KO:SH FILM FEST 2021

 

Best Short Film

THE LITTLE MOON by Elena Kairyte | Lithuania
Vepër që rrugëtimin drejt vetvetes brenda
monotonisë së të përditshmes e shndërron mjeshtërisht
në një poezi filmike.


 

Best International Short Film
PIPO AND BLIND LOVE by Hugo Le Gourriere | France

Një vepër përtej fjalës ku tingulli dhe imazhi
përjetësojnë thelbin e emocioneve njerëzore.


 

 

Best Student Short Film

OFF-SEASON by Monika Majorek| Warsaw Film School | Poland
 Për ndjeshmërinë e hollë kinematografike në rrëfimin e sfidave të rritjes.

 

Best National Short Film
WHERE ARE YOU NOW? by Eneos Ҫarka | Albania

Për mënyrën origjinale të përthyerjes së realitet aktual
përmes një figuracioni bashkëkohor artistik.


 

Best VR Short Film
ROOMS by Christian Zipfel | Germany

Një ndërthurrje e përsosur mes këndvështrimit
antropologjik dhe estetikës filmike.


 

 

AUDIENCE AWARD
THE LETTER ROOM by Elvira Lind | USA