Duke shikuar situatën e krijuar për shkak te pandemise Covid-19, ku ende the sot autoritetet ndalojne zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe duke qenë se gjendja e jashtezakonshme u shty deri ne muajin Qershor, jemi të detyruar të shtyjmë datat e festivalit të këtij viti. Festivali do të shtyhet nga muaji Korrik për në muajin Shtator.

Datat e reja janë 8-12 Shtator 2020.

Qofshi mirë!

KO:SH FILM FEST STAFF