A Story  at the Seaside

Albania | 2019 |09’11” | A | Director: Bertrand Shijaku

It is the party of the fishermen , children are playing on the sand , they go to find the shells but something went wrong …

Evidence | Dëshmia

Kosova | 2019 | 20’38″| F | Albanian Premiere | Director: Lum Radoniqi

Xheva, një pensionere që jeton me djalin dhe nusen e tij duhet të shkojë për të dëshmuar që është gjallë, në mënyrë që të vazhdojë ta marr pensionin muajin që vjen. Rruga deri atje është sfiduese dhe ndryshon thelbësisht marëdhëniet që këta njerëz kanë me njëri-tjetrin.

Farmer’s Blues

North Macedonia | 2020 | 15’ | FIC |Albanian Premiere | Director: Ibër Deari

Pasi ndërron jetë i ati, Vedati dhe i biri i tij përballen me një borxh të lënë nga i ati dhe detyrohen të shesin diçka të vlefshme në mënyrë që të paguajnë borxhin.

After his father passes away, Vedat and his son are faced with a debt left by his father and are forced to sell something precious to them in order to pay the debt.

Omonimia

Albania | 2020 | 11’39” | DOC | Albanian Premiere| Director: Mentor Selmani

Një kineast italian, Massimo, arrin me anije nga përtej Detit Adriatik në kombin ballkanik të shqiptarëve. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, gjyshi i Massimos, Antonio, vdiq në një fushëbetejë në këtë kënd të largët të Evropës Lindore. Massimo niset në një udhëtim personal përgjatë shtegut të njëjtë që ka kaluar Antonio, duke reflektuar në lidhje me të vërtetat universale që na lidhin bashkë.

An Italian cineaste, Massimo, arrives by ferry from across the Adriatic Sea to the Balkan nation of Albania.  During the Second World War, Massimo’s grandfather, Antonio, died in a mountain battlefield in this remote corner of Eastern Europe.  Massimo takes a personal journey along the same path Antonio did, reflecting on the universal truths that bind us together.

Routine | Rutinë

Kosova | 2018 | 14’14” | DOC | Director: Bekim Guri

Pas vdekjes se vëllait të Albanit, nga zjarri që dogji shtëpinë e tyre, e gjithë familja vuan nga tronditja, cregullimet mendore dhe varfëria ekstreme. Nga të gjithë anëtarët e familjes, Albani është goditur më shumë nga kjo tragjedi.

After the death of Alban’s brothers in the fire that burnt down their home, the entire family suffers from a shock, mental disorder and extreme poverty. Of all the family members, Alban has been affected the most by this tragedy.