Elsa Demo

Elsa Demo është e angazhuar për dy dekada me raporte dhe analiza në median e përditshme shqiptare. Ajo është lektore e gazetarisë dhe e arteve në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”.

Në bashkëpunim me Ardian Klosin ka hartuar dy antologji dokumentare dhe letrare, e para për jetën nën diktaturë “Shqipëria kujton. 1944-1991” dhe tjetra për epokën post-komuniste “Shqipëria tregon 1991-2010”.

Ajo është kandidate për titullin “doktor i shkencave” për studime letrare në Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe autore e emisionit “Artes” në RTSH1.
Elsa jeton në Tiranë.

***

Elsa Demo is engaged with reports and analysis on arts and culture in Albanian daily media for two decades. She lectures journalism and Story of Art at “Aleksandër Xhuvani” University.

Co-editor with Ardian Klosi of two documentaries and literary anthologies, the first about life under dictatorship in Albania: “Shqipëria kujton. 1944-1991” (“Albania remembers. 1944-1991”), and the second about post-communist era “Shqipëria tregon 1991-2010” (“Albania confesses 1991-2010”).

She is a PhD candidate for literature studies (Academy of Albanological Studies) and author of the program “Artes” on RTSH1 (Albanian Public Broadcaster).
Elsa lives in Tirana.

Zamir Kokonozi

Pas studimeve Bachelor për Kinematografi në Bukuresht, Rumani, Zamir Kokonozi mbylli studimet e tij me një Diplomë Masteri për Produksion Filmi ne Universitetin Chapman në Kaliforni SHBA si pjesë e programit Fulbright. Që atëherë, ai ka punuar vazhdimisht në filma të shkurtër, të gjatë, dokumentarë dhe reklama si Drejtor Fotografie dhe Regjisor.

Disa nga projektet si: Plain Us, Knock Knock, Pe Aripile Vinului, The Moment janë përzgjedhur në disa festivale filmi në SHBA dhe Europë. Zamiri është gjithashtu pedagog i asosiuar prej dhjetë vitesh i DOP dhe fotografisë në Universitetin e Arteve në Tiranë.

Duke pasur mundësinë të jetojë në shtete të ndryshme dhe të punojë me filmbërës të talentuar, ai beson që filmi është një gjuhë ndërkombëtare e cila mund të kuptohet dhe mund të influencojë njerëzit pavarësisht nacionalitetit që kanë. Tregimi i një historie përmes një gjuhe delikate por edhe të fuqishme visuale, duke i qëndruar besnik asaj, duke lexuar përmes rreshtave dhe influencuar shpirtin njerëzor janë prioritetet që e udhëheqin në përqasjen e tij ndaj këtij arti.

***

After his undergraduate film studies in Bucharest, Romania, Zamir Kokonozi completed his education with a Master’s degree in film production at Chapman University, California USA as a Fulbright scholar. Since then, he has been working continuously on short movies, features, documentaries and commercials as a cinematographer and director.

Some of these projects, such as : Plain Us, Knock Knock, Pe Aripile Vinului, The Moment have been selected in several film festivals in USA and Europe. Also, Zamir teaches cinematography and photography at the University of Arts Tirana, as associate professor for 10 years.

Having had the possibility to live in different countries and work with talented filmmakers, he believes that film is an international language which can be understood and influence people of any nationality. Telling a story through subtle, powerful visual language, staying true to it, reading beyond the lines and influencing the human soul are the guiding priorities in his approach to this craft.

Ardian Isufi

Ardian Isufi (1973) laurohet në Akademinë e Arteve të Tiranës në vitin 1995 në Atelienë e Grafikës. Që nga viti 1996 jep mësim si Profesor i Asocuar në atelienë e Grafikës, tashmë është Dekan në Fakultetin e Arteve të Bukura, Universiteti i Arteve – Tiranë.
Ka marrë pjesë në shumë veprimtari artistike kombëtare dhe ndërkombëtare si në Itali, Greqi, Hungari, Francë, Austri, Kinë, Amerike etj, ku mes të tjerash vlen të përmenden Bienalja e Tiranes 2009, si dhe Bienalja e Venecias – Pavioni shqiptar i arkitektures 2018, Itali.
Ardian Isufi është fitues në Konkursin Ndërkombëtar të Arteve Pamore “Onufri” i çmimit të tretë në 2005 dhe atë të dytë në 1996.
“Umbrarum Theatrum” (Teatri i Hijeve) vjen përgjate vitit 2010 me dy prezantime: në Galerinë FAP – UA dhe në Galerinë ZETA në Tiranë
“Vdekja e Artistit”, performanca e realizuar në ekspo “Mjedis” – Galeria e Vogël merr shkas nga kjo pikënisje pikëpyetjesh mbi artin dhe sistemin e tij me anë të një xhesti simbolik të mbytjes të vetë artistit.
O.P. (Objekt i Paidentifikueshëm) 2012
“POSTBLLOK” – Memorial i Diktatures Komuniste – Veper publike instalacion – Bashkeautor me Fatos Lubonja
“ANTIHOMAZH” Solo-show, 2015 – Instalacion me masken e vdekjes te diktatorit Enver Hoxha, Muzeu Historik Kombetar – Tirana / Shqiperi.
“FLOWER POWER” Solo-show, 2018 – Galeria FAB, Universiteti i Arteve, Tirane, Shqiperi.

Jeton dhe punon në Tiranë, Shqipëri.

***

Ardian Isufi (1973) graduated the Tirana Art Academy in 1995 at the Graphic Atelier. Since 1996 he has taught as Associate Professor of Graphic Arts and is currently the Dean of the Faculty of Fine Arts, Tirana University.

He has participated in many national and international artistic events such as Italy, Greece, Hungary, France, Austria, China, America etc. Among other things, the 2009 Biennale of Tirana and the Venice Biennale – The Albanian Architecture Pavilion 2018 , Italy.

Ardian Isufi is the winner of the third prize in 2005 at the Third International Art Competition “Onufri” and the second in 1996.

“Umbrarum Theatrum” comes along in 2010 with two presentations: the FAP – UA Gallery and the ZETA Gallery in Tirana
“The Death of the Artist”, the performance performed at the exhibition “Environment” – The Small Gallery takes the starting point of question marks on art and its system through a symbolic gesture of self-suffocation.
O.P. (Unidentified Object) 2012
“POSTBLLOK” – Memorial of Communist Dictatorship – Public Installation Work – Co-created with Fatos Lubonja
“ANTIHOMAZH” Solo-show, 2015 – Installation with the death mask of dictator Enver Hoxha, National Historical Museum – Tirana / Albania.
“FLOWER POWER” Solo-show, 2018 – FAB Gallery, University of Arts, Tirana, Albania.

Lives and works in Tirana, Albania