Ekrem Xani

Në vitin 2005 mbaroi Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, degën e Regjisë së Filmit dhe TV. Pas mbarimit të studimeve bachelor ka punuar për film, film televiziv, teatër në Kosovë dhe Maqedoni, në Teatrin Kombëtar të Tetovës – Republika e Maqedonisë, kur është shpërblyer për regji. Në vitin 2007, mbaroi studimet Master për Regji filmi. Ka punuar në filma artistikë dhe dokumentarë. Me filmat e tij ka marrë pjesë në shumë festivale të filmit ndekombtare; si, West Nordic Intenacional Film Festival (Alesund-Norvegji), Festivali i Filmit të Shkurtër (Lagos-Nigeri), Festivali i Filmit në Milano (Milano-Itali), NYIFF (Nju Jork-SHBA), Los Angelos Cine Fest (SHBA), Manaki brothers dhe TIFF ODA në Maqedoni, TIFF / Tiranë, Festivalet e Monodrames, Korçe dhe Vlorë (Shqipëri), 9/11, Hyjnesha në Fron Prishtinë (Kosovë), e shumë të tjera. Ka punuar si Juri profesionale në disa festivale kombëtare dhe ndërkombëtare të filmit, si drejtues i punëtorive (workshop) per film të mbajtura në Akademinë e Filmit të Ohrit (Maqedoni) dhe punëtorisë së filmit (workshop) të shkurtër në Kino-lab, West Nordisk Film Festival (Norvegji).

In 2005, he finished the Faculty of Arts, at the University of Prishtina, Film, and TV directing department. After he finished his bachelor’s studies he worked on films and theater in Kosovo and Macedonia, in the national theater of Tetovo – the Republic of Macedonia, when he has been awarded for directing. The year 2007, finished Master’s Studies in Film Directing. He has worked in artistic films and documentary films. With his films he has taken place in a lot of film Internacional festivals; such as West Nordic Internacional Film Festival (Alesund-Norway), In-Short Film Festival (Lagos-Nigeria), Milano Film Festival (Milano-Italy), NYIFF (New York-USA), Los Angelos Cine Fest (USA), Skopje-Macedonia, Tetovo-Macedonia, TIFF (Tirana-Albania), Vlore-Albania, 9/11 (Prishtina-Kosovo), and many others. He has worked as the head of the judge in some national and international film festivals, as a leader of workshops held in Film Academy of Ohrid-Macedonia and short film workshop in Kino-lab Norway, Nordisk Film Festival.

Jose Gil Rincón

Jose Gil Rincón është diplomuar në Media dhe Komunikim dhe është specializuar në prodhimin audiovizual, menaxhimin kulturor dhe shpërndarjen e filmit. Ai ka përvojë profesionale në kompani dhe institucione audiovizive në Venezuelë, Kili dhe Spanjë. Ai ka një diplomë master në Biznesin e Filmit nga Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ESCAC Barcelona, ​dhe ka qenë programues i Festivalit Ibero-amerikan të Videos VIART, Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Almagro dhe Festivalit Manuel Trujillo Durán, të gjitha për filma të shkurtër. Ai gjithashtu ka punuar në sektorët e industrisë së Festivalit të Filmit në Malaga – MAFIZ, Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Fantastik Sitges, La Mostra FIRE!!! dhe Festivali REDFECI. Aktualisht është President i Fondacionit VIART, Drejtor i Festivalit Cortos en Grande dhe Koordinator i Chileshorts, programi i ndërkombëtarizimit për filmat e shkurtër kilian.

Jose Gil Rincón has a degree in Media and Communications and specialized in audiovisual production, cultural management and film distribution. He has professional experience in audiovisual companies and institutions in Venezuela, Chile and Spain. He has a Master’s Degree in Film Business from the Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ESCAC Barcelona, and has been programmer of the Iberoamerican Video Festival VIART, Almagro International Film Festival and the Manuel Trujillo Durán Festival, all of them for short films. He has also worked in the industry sections of the Malaga Film Festival – MAFIZ, the Sitges International Fantastic Film Festival, La Mostra FIRE!!! and the REDFECI Festival. He is currently President of the VIART Foundation, Director of Festival Cortos en Grande and Coordinator of Chileshorts, the internationalization program for Chilean short films.

Jeremy Laurichesse

Pas studimeve për kinematografi dhe prodhim filmash në Montpellier (Francë), Jeremy ka punë të ndryshme në industrinë e filmit.
Në vitin 2015, ai themeloi «Filmer l’Air de Rien», një kolektiv që drejton seminare kinemaje, krijon mjete edukative dhe prodhon filma të animuar. Që atëherë ai ka qënë aktiv në fushën e edukimit të imazhit, duke trajnuar mijëra fëmijë, studentë dhe të rritur nga Franca dhe jashtë saj për të bërë filma artistik dhe të animuar.
Ai është gjithashtu pjesë e komitetit përzgjedhës për filmat kombëtare dhe të Evropës Juglindore në Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të Shkurtër Clermont-Ferrand dhe aktualisht është duke punuar në disa dokumentarë të shkurtër.

After studying cinematography and movie production in Montpellier (France), Jeremy has different jobs in the film industry.
In 2015, he founds « Filmer l’Air de Rien », a collective which runs cinema workshops, creates educational tools and produces animated films. He has been acting in the the field of image education since, training thousands of kids, students and adults from France and abroad in making live and animated movies.
He’s also on the National and South East Europe selection committees of Clermont-Ferrand International Short Film Festival and is currently working on a few short documentaries.