Isak Duraku


Isak Dukaru
ka lindur më 19 Maj 1981 në Prizren,Kosovë. Ka kryer studimet bachelor dhe është diplomuar si Drejtor Fotografie dhe master në Regji Filmi në Akademine e Arteve të Prishtinës. Ka punuar në një numër të konsiderueshëm projektesh gjatë një periudhe 13 vjecare si drejtor fotografie. Tani është profesor kinematografisë dhe fotografisë në Akademine e Arteve të Prishtinës.

Isak Duraku was born on May 19th of 1981 in Prizren, Kosovo. He attended the Academy of Arts at the University of Prishtina where he earned his B.A in cinematography and masters in film directing. He has worked in numerous films for over 13 years as a director of photography. He is now a professor at the University of Prishtina in the Academy of Arts teaching cinematography and photography.

Klodian Hoxha

Klodian Hoxha ka lindur më 8 Qershor 1982 në Shqipëri. Ai zbuloi pasionin për aktrimin në moshë të re dhe me pas studioi dhe u diplomua si aktor pranë Akademisë së Arteve të Tiranës në vitin 2007. Pas përfundimit të studimeve ai ka marrë pjesë në një numër të konsiderueshëm shfaqjesh teatrore, duke performuar me sukses role te shumta dhe duke u kthyer në një nga aktorët e rendesishëm të gjeneratës së tij. Gjithashtu ka qënë pjesë e shumë projekteve filmike në Shqipëri.

Klodian Hoxha was born on 08 June, 1982  in Albania. He spent his childhood in Tirana. Klodian discovered his passion for acting at an early age. He finished acting studies in 2007 at Academy of Arts in Tirana. When he finished Academy of Arts, Klodian has been an important part  of National Theatre of Albania realizing successfully lot of characters. He has been part of different movies and tv series in his country.

Lulzim Hoti

Lulzim Hoti është themelues dhe drejtor i organizatës kulturore “7 Arte” dhe me përvojën e tij ka ndërtuar një profil të suksesshëm të menaxherit kulturor. Ka lindur në Mitrovicë, në vitin 1977. Ka diplomuar në degën e Letërsisë Shqipe pranë Universitetit të Prishtinës dhe për katër vite ka punuar si mësimdhënës në Kosovo Leadership Academy.  Z. Hoti  në cilësinë e producentit  ka prodhuar  një mori të filmave të shkurtër artistik e dokumentarë. Themelues i Green Fest dhe kinemasë së hapur që nga viti 2009 ku promovohen edhe filmbërës të rinj. Për tre vite ishte anëtar i bordit të rrjetit evropian të kineastëve të rinj NISI MASA. Hoti ka përvojë gati 20 vjeçare në sektorin e Shoqërisë Civile në Kosovë, si dhe në hartimin e dokumenteve strategjike dhe zhvillim të politikave kulturore në nivelin lokal.

Lulzim Hoti is the founder and director of the cultural organization “7 Arte” and with his experience he has built a successful profile of cultural manager. He was born in Mitrovica, in 1977. He graduated in the branch of Albanian Literature at the University of Prishtina and for four years he worked as teacher at Kosovo Leadership Academy. Mr. Hoti has produced several short artistic films and documentaries. He is known as the founder of Green Fest and Open Cinema, since 2009 where new filmmakers are promoted.For three years he was a member of the board of the European network of young filmmakers NISI MASA. Mr. Hoti used has an experience almost of 20 years in the Civil Society sector in Kosovo, as well as in drafting strategic documents and developing cultural policies at the local level.