BEST GAME EVER | LOJA ME E MIRE NDONJEHERE

Hungary| 2018|20’|FIC| Albanian Premiere| Director: Kristóf Deák

Kur dy teknikë kamerash vëzhgimi mësojnë që një makineri e inteligjencës artificiale kërcënon punën e tyre, ata duhet të lëvizin nga karriget e tyre që të mundin sistemin – duke i çuar ata drejt një zgjidhjeje të paparashikuar. Filmi më i ri i shkurtër i fituesit të çmimit Akademik Kristof Deak

When two CCTV technicians find out about an AI machine threatening their jobs, they must get out of their chairs to beat the system – leading them to an unexpected solution.   The new short film of Academy Award-winner Kristóf Deák.

BITTER SEA | DETI I HIDHUR

UK|2017|15’|FIC| Albanian Premiere| Director: Fateme Ahmadi

Një mama emigrante beqare ka shkuar së fundmi në Londër për të ndërtuar një jetë më të mirë me vajzën e saj. Ajo ka gjetur një punë dhe një vend për të jetuar, por qiradhënësi ka një rregull shumë strikt: ”Nuk lejohen fëmijët”. E mbetur në grackë nga kjo situatë e pamundur, ajo duhet të gjejë një mënyrë të fshehë vajzën që ndodhet në apartament

An immigrant single mother has recently fled to London to build a better future for her daughter. She’s found a job and place to live, but the landlord has a strict “no children allowed” policy. Trapped in an impossible situation, she has to find a way to hide her daughter being in the flat.

CARLOTTA’s FACE | FYTYRA E KARLOTES

Germany|2018|5’|DOC| Albanian Premiere| Directors: Valentin Riedl, Frédéric Schuld

Kur ishte fëmijë, Karlota nuk e priste që njerëzit rreth saj të kishin fytyrë. Ajo as të vetën nuk e njihte. Vite më vonë, ajo mëson rrëth një defekti te rrallë dhe të pa mjekueshëm të trurit të saj. Ishte arti, që pavarësisht çdo gjëje, i ofronte asaj më në fund një mënyrë për të njohur veten.

As a child, Carlotta didn’t expect the people around here to have faces. She even doesn’t recognize her own face. Years later, she learns about a rare, untreatable deficit of her brain. It was art, after all, that offered her a way to finally recognize herself.

CIRCUIT | QARK

Switzerland |2018|9’|ANI|Albanian Premiere | Director: Delia Hess

Në një planet të vogël, të përfshirë në universin e tyre të vogël privat, banorët performojnë veprimet e tyre poetikisht sureale, që përsëriten pafund. Se ata të gjithë janë pjesë e një ekosistemi kompleks të vogël, i cili mund të funksionojë vetëm nëse secili prej tyre luan rolin e tij ose të saj, diçka që ata e bëjnë në mënyrë të pavetëdijshme.

On a small planet, caught up in their own little private universe, the inhabitants perform their poetically surreal actions, which repeat themselves in an endless loop. That they are all part of a complex little ecosystem which can only function if each of them plays his or her role, is something they are unaware of.

CLEANING WOMAN | PASTRUESJA

Finland|2018|16|FIC| Albanian Premiere | Director: Teemu Nikki

Kur autorja Katarina Ohtola vendos të bëjë një ndryshim, kërkohet shërbimi i një botuesi, gazetari dhe një gruaje pastrimi.

When author Katariina Ohtola decides on a change, the services of a publisher, a reporter and a cleaning woman are called for.

COUNTERFEIT KUNKOO | KUNKO I FALSIFIKUAR

India|2017|15’|FIC|Albanian Premiere| Director: Reema Sengupta

Në një vend ku përdhunimi martesor nuk është një krim, Smitës iu desh shumë për t’i shpëtuar një martese abuzive. Ajo jeton në një apartament me një dhomë në Mumbai, duke fituar jetesën duke bërë imitacion mangalsutras (gjerdan i veshur nga gratë e martuara). Por qetësia e kohëve të fundit e jetës së saj tronditet kur i bie zilja e derës.

In a country where marital rape is not a legal crime, it took a lot for Smita to escape an abusive marriage. She lives in a one room apartment in Mumbai, earning her living by making imitation mangalsutras (necklace worn by married women). But the recent tranquility of her life is shaken when the doorbell rings.

CROW’s NEST | FOLEJA E KORBIT

Netherlands|2018|13’|FIC|International Premiere| Director: Flynn von Kleist

Xhoi (13) kthehet të jetojë me mamanë e saj, Dafne, pasi ajo ka fituar një betejë të gjatë gjyqësore për të fituar kujdestarinë e saj dhe të vëllait të vogël Rikardo(8). Në ditën e ribashkimit, Dafne merr fëmijër në një sallë boling për të festuar, duke shpresuar rikthimin e balancës në mardhënien e tyre e cila vihet në provë nga një krizë e paparashikuar.

Joey (13) returns home to live with his mother, Daphne, after she has won a long legal battle to regain custody over him and his brother Ricardo (8). On the day of their reunion Daphne takes her sons to a bowling alley to celebrate, until their resolve to restore the balance of their relationship is tested by an unexpected crisis.

EVA

Switzerland|2018|15’|FIC|Regional Premiere| Director: Xheni Alushi

Eva është një vajzë e re e mbyllur në vetvete që zbulon një portë në një botë paralele, në të cilën ajo gjen ngushëllim dhe lehtësi për fajin e saj.

Eva is an introverted young girl who discovers a gateway to a parallel world, in which she finds comfort and ease for her guilt.

FLOUR | MIELL

Venezuela|2018|15’|FIC| Regional Premiere| Director: Joanna Nelson

Një profesionist i klasës së mesme përpiqet të blejë ushqim në kohën e krizës humanitare të Venezuelës. Kur blen miell për tortë për ditëlindjen e nënës së tij, ai kapet në plaçkitje të dhunshme të një kamioni ushqimor ku lind një konflikt.

A middleclass working professional struggles to buy food amid Venezuela’s humanitarian crisis. When buying flour for his mother’s birthday cake, he gets caught in the violent looting of a food truck and a conflict arises.

FLOOD | PERMBYTJA

Germany|2018|10’|ANI|Albanian Premiere| Director: Malte Stein

Një liqen i pistë shpërthen dhe përmbyt qytetin. Më në fund ka një arsye të mirë për ta mbajtur djalin në shtëpi. Por në izolim, entittete të frikshme fillojnë të përzien me realitetin. Dhe ndërsa jashtë bota zhytet paqësisht nën ujë, një apokalips i brendshëm shpërthen .

A dirty lake bursts its banks and begins to flood the town. At last there´s a good reason to keep the son at home. But in isolation, nightmarish associations start to mix with reality. And whilst outside the world sinks peacefully under water, a domestic apocalypse rages inside.

HEARTHS | VATRAT

France|2018|18’|DOC|Albanian Premiere| Director: Paul Heintz

Një lëvizje e ngadaltë përgjatë hapësirave të banimit, rrugëve boshe, fasadave të thjeshta. Tingujt përbëhen nga një zë që lidhet me herë të parë, dëshirën, marramendjen e ndezjes, ndërprerjen e zjarrit. Përzierja e tregimeve me idenë e familjes, këtu e kuptojmë se kjo ka të bëjë me një lloj ndezjeje të tij.

A slow movement along residential spaces, empty streets, plain facades. The sound is made up of a voice-over relating the first time, desire, dizziness of the ignition, blackout. Mixing stories with the idea of domesticity, here we understand that this is about another kind of ignition.

I-OCCUPY | I-ZAPTUAR

Italy|2018|2’25’’|ANI|Albanian Premiere| Director: Lorenzo Lodovichi

Një manifestim politik po shpaloset. Në një moment molotov hidhet drejt policisë. Ndodh një përplasje. Kamila ndihmon një të plagosur midis protestuesve, ngjitet në ambulancë, kalon pengesën e sigurisë dhe menjëherë del nga automjeti për të gjetur veten përballë një pallati misterioz.

A political manifestation is unfolding. At one point a Molotov is thrown to the cops. It’s a clash. Camilla helps a wounded among the protesters, climbs into the ambulance, crosses the security barrier and immediately gets out of the running vehicle to find herself in front of a mysterious palace.

LA NORIA

Spain|2018|12’|ANI|Albanian Premiere| Director: Carlos Baena

Një djalë i ri që i pëlqen të tërheqë dhe të ndërtojë rrota, has krijesa të çuditshme që e kthejnë jetën e tij me kokë poshtë.

A young boy who loves to draw and build ferris wheels encounters strange creatures that turn his life upside down.

LITTLE WAVES | DALLGE TE VOGLA

Canada|2018|12’|FIC|Albanian Premiere| Director: Ariane Louis-Seize

Në ditën e ribashkimit të familjes, Amelie ndihet jashtë vendit dhe vetem, pasi kushëriri i saj i preferuar sjell dikë për herë të parë. Duke vërejtur dashurinë e tyre të re dhe pasionante, ajo shfrenon fantazitë e saj, edhe pse disa ndjesi janë shumë më të fuqishme sesa mendonte.

On family reunion day, Amelie feels out of place and lonely as her favorite cousin brings a lover over for the first time. Noticing their young passionate love, she allows her own fantasies to run wild, although some sensations are a lot more powerful than she thought.

LOBSTER DINNER | DARKA ME KARAVIDHE

Italy|2017|14’|FIC|Albanian Premiere| Director: Gregorio Franchetti

Një mbrëmje, një djalë 12 vjeç vjedh disa karavidhe të gjalla nga frigoriferi i prindërve të tij dhe i merr ato si një dhuratë për nënën beqare të klasës punëtore të shokut të tij të shkollës, vetëm për të kërkuar në shtëpinë e saj një vend që shkon mirë përtej një vendi për të ngrënë darkë.

Left home alone one evening, a 12-year-old boy steals some live lobsters from his parents’ fridge and takes them as a gift to the single working class mother of his school friend, only to claim in her house a place that goes well beyond that of a dinner seat.

LOVE 404 | DASHURI 404

Poland|2018|17’|DOC|Albanian Premiere| Director: Agata Baumgart

Rena është në prag të moshës madhore. Për të dhe nënën e saj, interneti është një formë e arratisjes nga jeta e përditshme e tyre. Në botën e talenteve, Facebook dhe YouTube, tastiera duket të jetë një portë për famë dhe dashuri. Megjithatë, kufiri mes fantazisë dhe realitetit shpejt fshihet.

Rena is on the threshold of adulthood. For her and her mother, the Internet is a form of escape from their humdrum everyday lives. In the world of talent shows, Facebook and YouTube, the keyboard seems to be a gateway to fame and love. Yet the border between fantasy and reality is quickly obliterated.

MAVERICK

Belgium|2017|20’|FIC|Albanian Premiere| Director: Domien Huyghe

Pas vdekjes së babait të tij, Stan tetë vjeçar përdor fantazinë e tij si mekanizmin e tij kryesor të përballjes. Ditën kur ai dhe familja e tij do të lëvizin, Stan mendon se ai ka qëlluar një avion. I frikësuar por me frymë të sigurt, ai shkon në pyll për të gjetur pajisjen e rrëzuar.

After the death of his father, eight year old Stan uses his own fantasy as his main coping mechanism. The day he and his family are about to move, Stan thinks that he shot down a plane. Frightened but with confident spirit, he goes into the woods to find the crashed device.

OPERATION JANE WALK

Austria|2018|16’|DOC|Albanian Premiere| Directors: Robin Klengel, Leonhard Müllner

Operation Jane Walk is based on the dystopian multiplayer shooter TomClancy’s: The Division. The game’s digital war zone is appropriated with the help of an artistic operation: Within the rules of the game’s software, the militaristic environment is being re-used for a pacifistic city tour.

OMARSKA

France|2019|19’|DOC|Albanian Premiere| Director: Varun Sasindran

Omarska përpiqet të ngrejë një memorial virtual për viktimat e luftës në Bosnjë, duke përdorur materiale arkive, video dhe deklarata nga të mbijetuarit në një animacion 3D.

Omarska attempts to erect a virtual memorial for the victims of the Bosnian war, using archive material, videos and statements from survivors in a 3D animation.

PAMÇKA

Germany|2018|11’|FIC|Albanian Premiere| Director: Elda Sorra

Aksi, qeni i pekinez i nënës ka ngordhur. Marina, vajza e vogël, e cila ende jeton me nënën e saj, është udhëzuar të shkojë dhe të marrë Gretën, motrën e saj më të madhe. Greta, e cila përpiqet të distancohet nga familja e saj, ngadalë ndjek kërkesën e tyre dhe mëson në drekë se nëna, duke varrosur qenin në kopsht, ka bërë një zbulim, i cili me sa duket i përkiste babait të vdekur ….

Axi, the mother’s Pekingese dog has died. Marina the younger daughter, who still lives with her mother, is instructed to go and get Greta, her older sister. Greta, who tries to distance herself from her family, reluctantly follows their request and learns at lunch that the mother, while burying the dog in the garden, has made a finding, which apparently belonged to the long-dead father. Arrangements have been made to get rid of the fund and Greta, who does not want to know anything about it, finds herself in the midst of it. This whimsical tragicomedy short film portraits a fragment of an unusual mother-daughter relationship with strong, but somewhat headstrong women and a weird situational comedy.

PASSAGE

Serbia|2019|7’|ANI|Regional Premiere| Director:Igor Coric

Pasi heroi ynë, një djalë i ri, është lënë vetëm për të vdekur në mes të luftës dhe shkatërrimit, anëtarët e fundit të fisit të tij janë shpërbërë në forma themelore gjeometrike nën zjarrin e armikut. I mbytur nga ndjenja e dhembjes dhe humbjes, djali ndërton një totem nga eshtrat e tyre. Armatosur me këtë strukturë të re, ai vazhdon drejt një konfrontimi tjetër, me një kthesë të papritur.

After our hero, a young boy, is left alone to die in the midst of war and destruction, the last members of his tribe are dismantled to basic geometric forms under enemy fire. Taken by the feeling of sorrow and loss, the boy builds a totem out of their remains. Armed with this new structure, he continues towards another confrontation, with an unexpected twist.

PATISON AVENUE | BULEVARDI PATINSON

Greece|2018|12’|FIC| Director: Thanasis Neofotistos

Mami i Janis është në rrugën e saj për një rol si Viola e Shekspirit, kur zbulon se djali i saj i vogël është lënë vetëm në shtëpi. Përmes një serie thirrjesh telefonike, ajo lufton për të balancuar rolet më të rëndësishme të jetës së saj, duke ecur në zonën më të diskutueshme të Athinës qendrore, Patinson Avenue.

Yanni’s mum is on her way to audition for a role as Shakespeare’s Viola, when she discovers that her young son has been left home alone. Through a series of phone calls, she fights to balance the most important roles of her life, whilst walking in the most controversial area of central Athens, Patision Avenue.

PORTRAITS OF MY MOTHER | PORTRETE TE NENES TIME

Germany|2019|11’|DOC|Albanian Premiere| Director: Tavo Ruiz

Ky është një dokumentar rreth nënës sime dhe momentit që ajo ndryshoi jetën e saj. Nëpërmjet transmetimit, nëna ime më rrëfen se çfarë kujton nga momenti kur ajo u përdhunua si fëmijë. Duke kujtuar me dhimbje këtë ngjarje traumatike, ajo reflekton mbi abuzimin seksual të fëmijëve dhe plagët që këto ngjarje lënë në jetën e një personi.

This is a documentary about my mother and the moment that changed her life. Through her narration, my mother confesses to me what she remembers from the moment she was raped as a child. By painfully recalling this traumatic event, she reflects on the sexual abuse of children and the scars that these events leave in a person’s life.

SELFIES

Switzerland|2018|4’|ANI|Albanian Premiere| Director: Claudius Gentinetta

Në një ekspozitë fishekzjarresh dixhitale, qindra selfi të çuditshme, të turpshme dhe të tmerrshme janë sistemuar në një përbërje unike të filmit të shkurtër. Selfit, të ripërpiluara artistikisht, konsolidohen për të formuar një grin të tmerrshëm që shquhet në humnerën e ekzistencës njerëzore.

In a veritable firework display of digital self-portraits, hundreds of quaint, embarrassing and dreadfully disturbing selfies were arranged in a unique short film composition. Single photos, artistically reworked, consolidate to form a ghastly grin that outshines the abyss of human existence.

SKIN | LEKURE

USA/FRA|2018|20’|FIC|Albanian Premiere| Director: Guy Nattiv

Në një supermarket të vogël në një qytezë intelektuale, një burrë i zi i buzëqesh një djali të bardhë 10 vjeçar në rreshtin e arkës. Ky moment i parrezikshëm nxit dy banda në një luftë të pamëshirshme që përfundon me një reagim tronditës.

A small supermarket in a blue collar town,a black man smiles at a 10 year old white boy across the checkout aisle. This innocuous moment sends two gangs into a ruthless war that ends with a shocking backlash.

THE BOOGEYWOMAN

USA|2018|17’|FIC|Albanian Premiere| Director: Erica Scoggins

Gjatë rritjes me vonesë të saj, Sam Rains më në fund pret periodat e para gjatë një nate skeitbordi. Fillimisht një triumf, po gjendja e saj e re sjell efekte anësore të çuditshme. Një problem elektrik nxit fëmijët për “Boogeyëoman”, një legjendë lokale, një magjistare që ushqehet me shpirtrat e burrave dhe ha vajzat e vogla. Kur një shoqe u tregon të tjerëve rreth Semit, djemtë thonë se ajo është loja e duhur për The Boogeywoman. Në pritje për tu larguar, Sam lë skating me vrap vetëm për të përmbushur legjendën. Në vend të një përbindëshi, Sem gjen një nënë, një perëndeshë, një mentore – duke hapur derën e gruas.

Late blooming Sam Rains finally gets her first period at the annual all-night skate. At first a triumph, her new condition brings strange side effects. An erie electrical problem has the kids teasing about “the Boogeywoman,” a local legend, a sorceress who feeds on men’s souls and eats little girls. When a friend leaks about Sam’s period, the boys tell her she’s fair game for The Boogeywoman. With an expected tryst derailed, Sam leaves the skating rink in a fever only to meet the legend in the flesh. Instead of a monster, Sam finds a mother, a goddess, a mentor–opening the door to womanhood.

THE HUNT | GJUETARI

France|2017|20’|FIC|Albanian Premiere| Director: Jean-Pierre Dupuy

Një ditë në nëntor 1973, një baba merr djalin e tij tetë-vjeçar për të gjuajtur për herë të parë …

One day in November 1973, a father takes his eight-year-old son hunting for the first time…

THE REMIGRANT

Kosovo|2017|20’|FIC| Director: Astrit Alihajdaraj

Remigranti tregon një histori për Bashkimin (50) dhe djalin e tij Besnikun (17). Ata kanë shumë gjëra të përbashkëta. Të dy duhet të linin shtëpitë e tyre në moshë të re. Babai duhej të ikte në Austri për shkak të luftës në Kosovë dhe djali i tij duhet të kthehet në Kosovë me kërkesë të babait. Kthimi në Kosovë pas shtatëmbëdhjetë vjetësh në Vjenë është një test shumë i vështirë për të dy. Dëshira e fortë për vendin e fëmijërisë lidh dhe ndan babanë dhe djalin po njësoj.

The Remigrant tells a story about Bashkim (50) and his son Besnik (17). They have a lot in common. They both had to leave their homes at their young age. The father had to flee to Austria because of the war in Kosovo and his son has to go back to Kosovo at the request of the father. The return to Kosovo after seventeen years in Vienna is a hard growing up test for both of them. The strong desire for the place of childhood connects and separates father and son alike.

THE TRAFFIC SEPARATING DEVICE | NDARESI I TRAFIKUT

Sweden|2018|15’|DOC|Albanian Premiere| Director: Johan Palmgren

Një mjet ndarës trafiku është instaluar në mes të Stokholmit. Supozohet të mbajë makinat normale larg dhe të lejojë vetëm autobusët të kalojnë. Ajo kthehet në një dështim, pasi makinat normale vazhdojnë të shkojnë atje dhe qindra shkatërrohen çdo javë. Situata tragjike dhe qesharake ndodhin, ndërsa ne ndjekim gjithë rrëmujën e dështimeve njerëzore.

A traffic separating device is installed in the middle of Stockholm. It is supposed to keep normal cars away and only let buses pass. It turns into a disaster as normal cars continue to go there and hundreds of cars get destroyed every week. Tragic and funny situations occur and we follow the whole mess of human failures.

TIMMY | TIMI

Bul/Ger/Bel|2018|15’|FIC|Director: Lyubo Yonchev

Kur një nënë e shndërruar në të huaj kthehet në Bullgari për të rrëmbyer djalin e saj 12-vjeçar, mëson se nuk është gjithmonë e lehtë të shmangësh gabimet e njëjta. Ajo është e vendosur të mos e lërë djalin e saj përsëri. A është e mundur të largohesh nga fëmija … dy herë?

When an alienated mother returns to Bulgaria to abduct her own 12-years-old son, she learns that it is not always easy to avoid making the same mistakes. She is determined not to leave her son again. Is it possible to leave your child… twice?

WAKA HUIA

Belgium|2019|15’|ANI|World Premiere| Director: Laurent Leprince

Një burrë i vjetër me origjinë Maori kalon botën midis ëndrrës dhe realitetit në gjurmët e gjyshit të tij të vrarë në Belgjikë gjatë Luftës së Parë Botërore.

An old man of Maori origin crosses the world between dream and reality in the footsteps of his grandfather killed in Belgium during the First World War.