And then, the silence | Pastaj, qetësia

France| 2020|18’|Fiction| Balkan Premiere| Directors: Lucas Trochet

Bregdeti Breton. Sezoni i stuhive ka filluar. Matias, në të njëzetat e tij, vret veten në vendin e punës në fermën e vogël familjare, duke pritur njohjen nga babai i tij. Ndërsa përgatitemi për të festuar ecjen e përvitshme për Virgjëreshën në fshat, Hugo, vëllai i tij, kthehet në shtëpi.

Breton coast. The storm season has started. Matthias, in his twenties, kills himself on the job in the small family farm, waiting for the recognition of his father. As we prepare to celebrate the annual procession of the Virgin in the village, Hugo, his brother, comes back home.

Cayenne | Speci I kuq

Canada| 2020|11’|Fiction|Albanian Premiere| Director: Simon Gionet

Gjatë turnit të natës në një pikë të largët karburanti, një nëpunëse pranon të ndihmojë një burrë të cilit i është prishur makina. Ndërsa të dy përpiqen të riparojnë automjetin, qëllimet e shoferit e bëjnë gruan të ndihet e pasigurt. Në mes të parkingut të veçuar, ajri ndihet i tensionuar ndërsa ngjarjet e mbrëmjes zhvillohen.

During her night shift at the remote gas station, a female clerk agrees to help a man whose car broke down. While they both attempt to repair the vehicle, the driver’s intentions leave the young woman uncertain.  In the middle of the deserted parking lot, an air of apprehension fills the night as the events of the evening unfold.

Da Yie | Natën e mirë

Ghana/Belgium|2019|20’|Fiction| Director: Anthony Nti

Të rinjtë Matilda dhe Prince përfshihn në një udhëtim që i ndryshon jetën një të panjohuri. Fëmijë, gangsterë dhe bregdeti i gjallë i Ganës siç nuk i keni parë kurrë.

Young Matilda and Prince are taken on a life-changing trip by a stranger. Kids, gangsters and Ghana’s vibrant coast as you’ve never seen them.

Filipinana | Filipineze

Philippines |2020|24’|FIC| Albanian Premiere | Director: Rafael Manuel

Kozmosi i pavarur i kursit të golfit pasqyron strukturat shoqërore. Edhe pse ‘vajza e re’ Isabel ende duhet të mësojë rregullat, ajo tashmë është duke kërkuar vrima për të përmbysur sistemin.

The self-contained cosmos of the golf course reflects societal structures. Although new ‘tee girl’ Isabel still has to learn the rules, she’s already looking for loopholes to subvert the system.

Greetings from Myanmar | Të fala nga Mianmar

Norway |2020|5’|DOC|Albanian Premiere| Directors: Sunniva Sundby, Andreas J. Riiser

Çadër, pije dhe genocid

Umbrella drinks and genocide

Miss Chazelle | Miss Chazelle

France|2019|20’|FIC|Regional Premiere| Director: Thomas Vernay

Klara dhe Maria janë rivale. Klara është emëruar nënkampionia e parë dhe Maria është kurorëzuar Miss Chazelles-sur-Lyon. Në fshatin ku ato jetojnë, tensionet rriten midis miqve të Klarës dhe familjes së Marias, ndërsa dy vajzat duket se kanë një marrëdhënie të paqartë.

Clara and Marie are rivals. Clara is named first runner-up and Marie has been crowned Miss Chazelles-sur-Lyon. In the village where they live, tensions mount between Clara’s friends and Marie’s family, while the two young women seem to have an ambiguous relationship.

Pilgrims | Pelegrinët

Turkey|2020|16’|FIC|Albanian Premiere| Directors: Farnoosh Samadi, Ali Asgari

Përralla e dy fëmijëve që vendosin të largohen nga fshati ku jetojnë pa e njoftuar babanë e tyre, në kërkim të nënës së tyre që jeton në Stamboll. Herën e fundit që e vizituan, të dy ishin shumë të vegjël për të kujtuar me detaje vendndodhjen e saj. Me të mbërritur, ata humbasin, nuk kanë as para për tu kthyer, nuk kanë as guximin për të telefonuar babanë e tyre.

The tale of two kids who decide to leave their village without informing their father, in search of their mother who lives in Istanbul. Last time they visited her, they were both way too young to remember her whereabouts in detail. Upon their arrival, they find themselves lost, neither with enough money to return, nor with the guts to call their father.

Pipo and Blind Love | Pipo dhe dashuria e verbër

France |2020|12’|FIC| Director: Hugo Le Gourrierec

Në një botë ç’njerëzore ku emocionet arsyetohen dhe maten me një matës, Pipo, një punëtor fabrike dashurohet me një grua të ulur në një stol. Ai do të provojë gjithçka për ta tërhequr vëmendjen e saj dhe për ta joshur me «gjuhën» e tij.

In a dehumanized world where emotions are rationed and measured by a gauge, Pipo, a factory worker falls in love with a woman sitting on a bench. He will try anything to attract her attention and seduce her with his own « language »..

Shadows of your Childhood | Hijet e fëmijërisë tënde

Russia|2020|21’|DOC|Albanian Premiere| Director: Mikhail Gorobchuk

Shtëpia jonë mbështillet nga heshtja e natës. Ajo krijon hije të gjata të theksuara nga shkëndijat e rastësishme të llambës së vajgurit. Për Steshën e vogël, errësira krijon një botë tjetër që është edhe e frikshme, edhe magjepsëse. Fragmente të kujtimeve të pakapshme, zërave dhe dritave të dritës – këto janë ndjesi të fëmijërisë që qëndrojnë me ne përgjithmonë.

Our house becomes shrouded in the silence of night. It grows long shadows accentuated by the random sparks of the kerosene lamp. For little Stesha, the darkness becomes a way into another world that is both frightening and fascinating. Fragments of elusive memories, voices and shimmers of light – these are the flickering sensations of childhood, and they stay with us forever..

Shānzhài Screens | Ekranet Shanzhai

France |2020|23’|DOC|Albanian Premiere| Director: Paul Heintz

Gjatë natës, Shenzhen, piktorët kopjues rrëfejnë jetën e përditshme dhe zanatin e tyre. Aktet e tyre transformohen në mënyrë alternative midis imazheve artistike dhe jakës blu, nga teknologjia e re në teknikat klasike. Këtu, një histori tjetër e pikturës po vizatohet.

Shenzhen at night, copyist painters recount their daily lives and their craft. Their acts shift alternately between an artistic and blue-collar imagery, from new technology to classical techniques. Here, another history of painting is being drawn. .

Sisters | Motrat

Slovenia |2021|23’|FIC|Albanian Premiere| Director: Kukla

Tre mike të ngushta, virgjëresha të betuara, zihen me djemtë vendas. Kur gjërat bëhen të vështira, ato ruhen nga vajzat në shndërrim e sipër.

Three best friends, sworn virgins, get into a fight with local boys. When things get rough, they are saved by girl in the becoming.

So that nothing changes | Që asgjë mos të ndryshojë

France |2020|24’|FIC|Albanian Premiere| Director: Francescu Artily

Pas një mungese të gjatë, Mari vendos të kthehet në shtëpinë e familjes së saj, në mënyrë që t’i prezantojë partnerin me të cilin po pret një fëmijë.

After a long absence, Marie decides to return to the family home to introduce the partner with whom she is expecting a child.

The Letter Room | Dhoma e Letrave

USA |2020|33’|FIC|Albanian Premiere| Directors: Elvira Lind

Kur një oficer burgu me zemër të mirë (Oscar Isaac) transferohet në dhomën e letrave, ai shpejt përfshihet në punët personale të një të burgosuri …

When a kind-hearted prison officer (Oscar Isaac) is transferred to the letter room, he soon gets involved in an inmate’s personal
affairs…

 

The Little Moon | Hëna e vogël

Lithuania |2020|26’|DOC|Albanian Premiere| Director: Elena Kairyte

Aty ku shtëpia e fundit u shua në grurë, jetonte një vajzë e vogël, e cila ecte natën në fusha, me një kovë me ujë për të pasqyruar hënën. Kjo është një histori e vërtetë, bazuar në poezinë e Tonino Guerra, për një vajzë që jeton në një fshat të largët në Lituani. Kjo fermë e vetme mban të gjithë botën: familjen, kafshët e dashura dhe tërë hënën që sheh.

“Where the last house faded away in the wheat, there lived a little girl, who walked at night out in the fields, with a bucket of water to mirror the moon.” It’s a true story, based on Tonino Guerra’s poem, about a girl who lives in a remote Lithuanian village. This single farm holds her entire world: family, beloved animals and the whole seeing moon.

 

The Wake | Zgjimi

France |2019|24’|FIC|Albanian Premiere| Director: Kristóf Deák

Salim vjen për të marrë trupin e nënës së tij. Por shumë shpejt midis zakoneve fetare që ai nuk i kupton dhe ardhje dhe vajtjeve të vazhdueshme të të huajve, i riu ndihet jo rehat në apartamentin e vogël të familjes. Kur vëllai Imad vjen si plangprishës, situata bëhet e papërballueshme për Salimin.

Salim comes to collect at his mother’s body. But very quickly between religious customs that he does not understand and the constant comings and goings of strangers, the young man feels uncomfortable in the small family apartment. When Imad arrives as a prodigal brother, it is too much for Salim.