KO:SH FILM FEST ON TOUR, konsiston në shfaqjen e një selektimi te filmave me te mirë të festivalit në disa qytete të ndryshme të Shqipërisë por edhe rajonit.

Ndërmjet datave 27 Shtator – 19 Tetor 2019, kemi udhëtuar në 7 qytete të Shqipërise, Kosovës dhe në Maqedoninë e Veriut duke u ndalur qytet më qytet dhe duke shfaqur një seleksionim te filmave të fesivalit.

Ky projekt u mundësua nga mbështetja financiare e Qendrës Kombëtare të Kinematografsë, dhe falë bashkëpunimit me organizatat partnere të KO:SH FILM FEST.


Prishtinë
Prizren
Tiranë
VR Experience
VR Experience
Tetovë
Shkodër
Shkodër
Elbasan
Elbasan
Mitrovicë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
VR Experience