Kjo përmbledhje, pjesa e tretë e serisë me filmat gjermanë më të mirë të 10 viteve të fundit, trajton kushtet e jetesës së emigrantëve në Gjermaninë e sotme. Në vitin 1984, gjashtë qytetarë turq u vranë në Duisburg-Wanheimerort në një sulm me zjarrëvënie. Ndërsa policia shpejtë eliminonte një kontekst racor, nga pikëpamja e sotme ka shumë dëshmi rrethanore me për ta provuar. “Dunkelfeld” është në kërkim të të dhënave dhe rihap çështjen. Në animacionin “Brand”, një kryetar komune i Gjermanisë Lindore dhe familja e tij ballafaqohen me një valë urrejtjeje kur ai pranon të marrë refugjatë. Filmi eseistik “Ma nouvelle vie européenne” reflekton mbi kufijtë e padukshëm të Europës nga perspektiva e Abou, një refugjat maliase në Gjermani, duke bërë kameran një mjet për vete-veprim. Në “Tre Shënime”, Jeannette Gaussi proceson artistikisht disa fotografi të mbetura nga fëmijëria e saj afgane. “Moruk” në mënyrë argëtuese tregon Hakanin të introvertuar dhe Muratin e gëzuar duke kaluar kohë në lagjen e tyre të Kreuzbergut. Ata takohen çdo ditë, përdorin drogë, ëndërrojnë, filozofojnë dhe debatojnë. “Tiefen schärfe” në fund lexon shenjat e vendeve në Nuremberg ku grupi i quajtur NSU kryeu tre vrasje. Këtu lapsi bëhet kamera dhe kamera bëhet aktori ndërsa filmi ndjek ndikimin shokues të këtyre sulmeve në shoqëri.

This compilation, the third part of our series with the best German short films of the last ten years, deals with the living conditions of migrants in Germany today. In 1984 six Turkish citizens died in Duisburg-Wanheimerort in an arson attack. While the police quickly ruled out a racist background, from today’s point of view there is a lot of circumstantial evidence to prove it. “Dunkelfeld” goes in search of clues and reopens the case. In the animation “Brand”, an East German mayor and his family are met with a wave of hatred when he agrees to take in refugees. The essay film “ma nouvelle vie européenne” reflects on Europe’s invisible borders from the perspective of Abou, a Malian refugee in Germany, making the cam era a medium of self-empowerment. In “Three Notes”, Jeannette Gaussi artistically pro cesses the few remaining photographs of her Afghan childhood. The playful “Moruk” shows the introvert ed Hakan and the fun-loving Murat hanging out in their Kreuzberg neighbourhood. They meet daily, smoke pot, dream, philosophize and argue. “Tiefen schärfe” finally reads in the markings of the places in Nuremberg where the so-called NSU committed three murders. Here the pen becomes the camera and the camera becomes the actor while the film traces the unsettling impact of these attacks on society.

Figura e Errët | Dark Figure

Germany| 2020|16’| Doc, Exp

Directors: Marian Mayland, Patrick Lohse, Ole-Kristian Heyer

SYNOPSIS

Në gusht 1984, një shtëpi e banuar nga punëtorë emigrantë u dogj në Duisburg, duke vrarë shtatë anëtarë të një familjeje. Ndërsa policia përjashtoi menjëherë racizmin si arsye, të mbijetuarit vazhduan të dyshonin se ishte rastësi që shtëpisë së tyre iu vu zjarri.

In August 1984 a house inhabited by migrant workers was burnt down in Duisburg, killing seven members of a family. While the police immediately ruled out racism as a reason, the survivors continue to doubt that it was a coincidence that their house was set on fire.

Në Flakë | Ablaze

Germany | 2019|5’18’’|Animation

Director: Jan Koester, Alexander Lahl

SYNOPSIS

Kur kryetari i një fshati të vogël vendos të pranojë dyzet refugjatë, një valë mospëlqimi dhe urrejtjeje e godet atë dhe familjen e tij. Animacioni i shkurtër tregon për një luftë kundër frikës dhe guximin për të mbrojtur bindjet e tua, pavarësisht kërcënimit kundër për jetës.

When the mayor of a little village decides to take in forty refugees, a wave of dislike and hatred befalls him and his family. The short animation tells of a fight against fear and the courage to stand up for your convictions despite the threat of one’s life.

Jeta ime e Re Evropiane | My New European Life

Germany| 2019|22’19’’|Documentary

Director: Abou Bakar Sidibé, Moritz Siebert

SYNOPSIS

Kur Abou nga Mali më në fund arriti në Evropë, u duk sikur një jetë e re nisi për të. Një jetë me të ardhme. Por ndërsa filmi i tij për udhëtimin e tij në Evropë shfaqet në të gjithë botën, ai jeton i izoluar në një shtëpi gjermane për refugjatët. Një reflektim eseistik rreth kufijve të padukshëm të Evropës dhe krijimit të filmave si një akt vetëfuqizimi.

When Abou from Mali finally made it to Europe, it felt like a new life had started for him. A life with a future. But while his film about his voyage to Europe is shown all over the world, he lives isolated in a German refugee home. An essayistic reflection about Europe’s invisible borders and filmmaking as an act of self-empowerment.

Tre Shënime | Three Notes

Germany| 2006|4’|Experimental

Director: Jeannette Gaussi

SYNOPSIS

Njëzet fotografi kanë mbetur si e vetmja dëshmi e shtëpisë së fëmijërisë së hershme – dëshmi e një shtëpie pothuajse të harruar. Kur shikoj këto imazhe kam ndjesinë se nuk janë pjesë e jetës sime, por të dikujt tjetër…

Twenty pictures have remained as the only evidence of my early childhood’s home – evidence of an almost forgotten home. When I look at these images I have the feeling that they are not part of my life, as if they belonged to someone else…

Moruk

Germany| 2009|28’30’’|Fiction

Director: Serdal Karaça

SYNOPSIS

Introverti Hakan dhe Murati i gëzuar janë të pandarë. Ata takohen çdo ditë, duke u shoqëruar në cepin e tyre të lagjes Kreuzberg të Berlinit, duke pirë marijuanë, duke filozofuar dhe duke u grindur. Ditët e tyre janë njësoj, koha kalon. Krejt papritur shpresa për ndryshim po rritet.

Introvert Hakan and merry Murat are inseparable. The meet each day, hanging around at their corner in Berlin’s Kreuzberg neigbourhood, smoking grass, philosophizing and quarreling. Their days are repetitive, time passes by. All of a sudden hope for change is growing.

Thellësia e Fushës | Depth of Field

Germany| 2017|14’30’’|Doc/Exp

Directors: Alex Gerbaulet, Mareike Bernien

SYNOPSIS

‘Tiefenschärfe’ merr në pyetje vendet në Nuremberg ku e ashtuquajtura Nëntoka Socialiste Nacionale (NSU) kreu tre vrasje midis viteve 2000 dhe 2005. Është një vëzhgim rrethor që kontekstualizon skenat e krimit dhe që lexon në shenjat e tyre dhe tregon mënyra se si ato përdoren ose janë përshtatur sot.

‘Tiefenschärfe’ interrogates places in Nuremberg where the so-called National Socialist Underground (NSU) committed three murders between 2000 and 2005. It is a circular observation that contextualises the crime scenes by means of their surroundings, that reads in their markings and shows the way they are used or have been adapted today.