Duke shikuar situatën e krijuar për shkak te pandemise Covid-19, ku ende the sot autoritetet ndalojne zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe duke qenë se gjendja e jashtezakonshme u shty deri ne muajin Qershor, jemi të detyruar të shtyjmë datat e festivalit të këtij viti. Festivali do të shtyhet nga muaji Korrik për në muajin Shtator.

Festivali do të zhvillohet më 22-26 Dhjetor 2020.

Qofshi mirë!


The Albanian government decided to extend the state of emergency until June 23 in response to the spread of the novel coronavirus disease COVID-19 in the country. 

That’s why we decided to postpone the festival dates this year, from July to September.

The new festival dates are on 22-26 December 2020.

Take care!

KO:SH FILM FEST STAFF