Riedukimi | Adjusting

Serbia| 2021|19’|Documentary|Albanian Premiere| Director: Dejan Petrovic

Duke shikuar refuzimin e një qeni të dashur për t’iu nënshtruar vullnetit tw stërvitësit të saj, “Riedukimi” reflekton mbi relativitetin e çdo autoriteti që na bën të nënshtrohemi përmes shpërblimit dhe ndëshkimit.

Through looking at a loveable dog’s refusal to submit to the will of her trainer, Adjusting reflects on the relativity of any authority that renders us obedient through the exercise of reward and punishment.

Amok

Hungary | 2022 |14’| Animation |Albanian Premiere| Director: Balázs Turai

Pas humbjes të së fejuarës së tij dhe pamjes tërheqëse nga një aksident i çuditshëm, Klajd duhet të përballë demonin e tij të brendshëm.

After losing his fiancée and his good looks in a freak accident, Clyde must confront his inner demon.

Dhe Pastaj Ata Djegin Detin

And Then They Burn the Sea

Qatar |2021|12’| Documentary | Albanian Premiere| Director: Majid Al-Remaihi

“Dhe pastaj ata djegin detin” është një reflektim elegjik mbi kujtesën familjare dhe humbjen. Regjisori Majid Al-Remaihi reflekton për përvojën e tij të humbjes së kujtesës së nënës së tij gradualisht dhe terminale gjatë shumë viteve. Duke sjellë një arkiv personal familjar, ëndrra të rikrijuara dhe rituale, filmi nënvizon premisën e kinemasë si një mjet për kujtesat, edhe kur ato janë më të pakthyeshme.

And Then They Burn the sea is an elegiac contemplation on familial memory and loss. Filmmaker Majid Al-Remaihi ruminates on the experience of witnessing his mother’s gradual and terminal memory loss over the course of many years. Weaving a personal family archive, and reenacted dreams and rituals, the film underlines the promise of cinema as a medium for memories even at their most irretrievable.

Një Folé Tjetër | Another Nest

Hungary |2022|17’|Fiction| Albanian Premiere | Director: Márk Beleznai

Ádám 24-vjeçar është një shitës i bimëve narkotike dhe jeton në apartamentin e gjyshes së tij që ka vdekur kohët e fundit. Jeta e tij e qetë ndryshon kur vëllai i tij më i vogël, Bence, shfaqet papritmas dhe dëshiron të jetojë me të për kohësisht.

24-year-old Ádám is a weed dealer and lives in the flat of his recently deceased grandma. His quiet, dead-end life changes when his much younger half-brother, Bence suddenly appears, wanting to move in temporarily.

Te Rrethi i Vogël Tre Ditë Më Parë

At Little Wheelie Three Days Ago

USA |2022|18’|Fiction|Albanian Premiere| Directors: Andrew Stephen Lee

Një video virale trondit një baba të papunë.

A viral video rattles an out-of-work father

Aurica, Jeta e Një Qeni

Aurica, a Dog’s Life

Romania|2022|12’|FIC|Albanian Premiere| Director: Mihai Dragolea

Aurica sapo është arratisur nga burgu. Duke jetuar në mes të një fushe misri, ai bëhet mik me një qen të lidhur dhe përfundon duke vrarë një njeri abuziv.

Aurica just escaped from prison. Living in the middle of a corn field he befriends a chained dog and ends up killing an abusive man.

Bellus

France |2022|25’|Fiction| Directors: Alexis Pazoumian

Bellus, një lagje cigane në Perpignan. Banorët janë mbledhur për t’i dhënë lamtumirën babait të Miçelit, një shitësi të ri droge në lagje. Për të, ky është momenti për të vendosur dhe për të lënë pas jetën e tij të mëparshme. Por Santos, partneri i tij, nuk ka ndërmend ta lërë të ikë.

Bellus, a gypsy district in Perpignan. The inhabitants are gathered to mourn the death of Michel’s father, a young drug dealer from the neighborhood. For him, it is the moment to settle down and draw a line under his old life. But Santos, his partner, has no intention of letting him go.

Bergie

South Africa |2022|7’|Fiction| Director: Dian Weys

Një zyrtar i forcës së ligjit duhet të heqë njerëzit e të pastrehë nga rruga ku do të zhvillohet një vrap argëtues prej 10 km.

A law enforcement officer has to remove people that are homeless in order to make way for a 10km fun-run.

Datsun

New Zealand |2021|15’|Fiction|Albanian Premiere| Director: Mark Albiston

Një djalë katëmbëdhjetëvjeçar, nëna e së cilit ka në plan të shesë makinën Datsun të babait të tij të ndjerë, vendos të marrë mikun e tij më të mirë dhe vëllain më të vogël në një xhiro të fundit të gëzueshme.

A fourteen-year-old boy, whose Mum plans on selling his deceased Dad’s Datsun, decides to take his best friend and little brother on one last joyride.

Në Rrjedhje Fjalësh | In Flow of Words

The Netherlands |2020|15’|Documentary| Director: Eliane Esther Bots

“Në Rrjedhje Fjalësh” ndjek narrativat e tre interpretuesve të Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë. Ata përkthyen dëshmitë tronditëse të dëshmitarëve, viktimave dhe fajtorëve, pa lejuar kurrë emocionet, ndjenjat dhe historitë e tyre personale të jenë të pranishme. Ndryshe nga pozicioni i tyre në tribunal, ky film vendos zërin dhe përvojat e tyre në qendër të vëmendjes.

In Flow of Words follows the narratives of three interpreters of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. They interpreted shocking testimonies from witnesses, victims and perpetrators, without ever allowing their own emotions, feelings and personal histories to be present. Contrary to their position at the tribunal, this film places their voices and experiences center stage.

Perspektivë | Insight

Austria |2022|20’|Documentary|Albanian Premiere| Director: Emma Braun

Një pastruese oxhaku jep një perspektivë në përvojat e saj si një grua në një profesion të dominuar nga burrat. Dallimi i sjelljes që ajo has është shumë ndryshe nga ai që përjetojnë kolegët e saj meshkuj.

A female chimney sweeper gives insight into her experiences as a woman in a male-dominated profession. The behavior she encounters is very different from that experienced by her male colleagues.

Jetoj Derisa Vdes | Live Till I Die

Sweden |2022|23’|Documentary|Albanian Premiere| Director’s: Gustav Ågerstrand, Åsa Ekman, Oscar Hedin Hetteberg, Anders Teigen

Në një shtëpi kujdesi të financuar nga shteti në periferi të Stokholmit, zhvillohet një marrëdhënie e ngushtë mes Monikës, një punonjëse kujdesi e zemërmirë, dhe Ellas – një rezidente 99-vjeçare pa familje të veten. Një lidhje emocionale që konsolidohet nga sfidat dhe mundësitë e kujdesit për të moshuarit.

In a state-funded nursing home on the outskirts of Stockholm, a close relationship develops between Monica, a compassionate care worker, and Ella – a 99 year-old resident without a family of her own. A life-affirming emotional account of the challenges and opportunities of late life care.

Nocturnal Burger

USA |2023|27’|Fiction|Albanian Premiere| Directors: Reema Maya

Në një vend mes fantazisë, traumës, paranojës, parandalimit, dhe premtimit për një hamburger, një natë bëhet objekt hetimi për abuzimin e fëmijëve në një stacion të dështuar policie në Mumbai.

Somewhere between fantasy, trauma, paranoia, precaution, and the promise of a burger, a night gets catapulted into an investigation of child abuse at a dysfunctional police station in Mumbai.

Radio QetësIa | Radio Silence

Denmark |2021|16’|Fiction|Albanian Premiere| Director: Kerren Lumer-Klabbers

Ndarja nga dikush që ke dashur mund të jetë një nga gjërat më të vështira për të bërë

Breaking up with someone you have loved can be one of the hardest things to do.

Sierra

Estonia |2022|15’|Animation|Albanian Premiere| Director: Sander Joon

Babai dhe djali i tij po humbin garën e tyre. Për të fituar, një djalë bëhet goma e makinës. Inspiruar lirshëm nga fëmijëria e regjisorit, Sierra na çon në botën surrealiste të garave me makina.

Father and his son are losing the folkrace. In order to win, a boy turns himself into a car tire. Loosely inspired by the director’s childhood, Sierra pulls us into the surreal car racing world.

Zarzal

Colombia |2022|18’|Fiction|Albanian Premiere| Director: Sebastián Valencia Muñoz

Viti 1990. Uiljam dhe djali i tij Xhakobo shkojnë në pishinën më të afërt. Fshatrat kolumbiane dhe pishinat publike janë të mbushura me njerëz të zakonshëm që shijojnë ditët e diela me diell. Habia e pafajshme e Xhakobos parashikon vdekjen e fshehur në fundin e një dite të lumtur. Kjo do të jetë dita e tyre e fundit bashkë.

1990. William and his son Jacobo go out to the nearest pool. Colombian villages and public pools are full of ordinary people who enjoy the sunny Sundays. Jacobo’s innocent astonishment presages the death hidden at the end of a happy day. This will be their last day together.