A horse with a horn | Një kalë me bri

South Korea |2021|5’|ANI|Albanian Premiere| Hongik University

| Director: Hyunkyung Lee

Me një kapele në formë koni në kokë, I dehur, ishte shtrirë në rrugë. Nuk e ka sot ditëlindjen. Gjithsesi kur dëgjon zilen e telefonit të bjerë dhe hyn në kabinën telefonike, dikush e uron dhe I jep një dhuratë ditëlindjeje.

Wearing a birthday cone hat, he was drunk, lying on the road. But today is not his birthday. However when he hears the phone ringing and enters the telephone booth, someone congratulates him and gives him a birthday present.

Attention All Passengers | Vëmendje pasagjerë

Slovakia |2020|19’|DOC|Albanian Premiere| VŠMU

| Director: Marek Moučka

Një tren drejt një përplasjeje vetëvrasëse është i pandalshëm ashtu si edhe kjo botë. Fraksionet e sekondës vendosin për çfarë do të ëndërrojë shoferi dhe si do të ndikojë në psikikën e tij. Filmi ka të bëjë me përballimin e një ngjarjeje tragjike përmes një portretizimi masiv të njerëzve nga kabina e trenit dhe për pafuqinë që ata përjetojnë kur shtypin frenat dhe mbyllin sytë në një shpejtësi prej 100 kilometra në orë.

A train crashing into a suicide is unstoppable just like this world. Fractions of a second decide what the driver will dream about
and how it will affect their psyche. The film is about coping with a tragic event through a mass portrait of men from the train cab
and about the helplessness they experience when they apply the brakes and close their eyes at a speed of 100 kilometers per hour.

Clear Sky | Qiell I pastër

Russia |2021|15’|FIC|Albanian Premiere| Moscow School of New Cinema

| Directors: Andrey Zamoskovny, Igor Tsoy

Mbas një sherri më një shok të klasës, Maksim kthehet në shtëpi dhe fillon të planifikojë hakmarrjen e tij, kur papritur diçka shfaqet në telvizor dhe ai vendos ta regjistrojë.

After a fight with a classmate, Maxim comes home and starts to plot his revenge when suddenly he sees something on television which he decides to record.

East-West | Lindje-Perëndim

Poland |2020|20’|FIC|Albanian Premiere| WRiTV | Director: Natalia Koniarz

Rrugët e refugjatëve Donbass – gra dhe burra – kryqëzohen vazhdimisht dhe ata ngadalë po ndërtojnë marrëdhëniet e tyre.

The roads of Donbass refugees – women and men – are constantly crossing and they are slowly building their relationship.

Good German Work | Punë e paqtë gjermane

German |2020|14’|FIC|Albanian Premiere| Film university Babelsberg Konrad Wolf| Director: Jannis Alexander Kiefer

Dy zanatçinjtë Uli dhe Didi po punojnë për një svastikë në punëtori në fshatin e tyre piktoresk dhe të errët, duke menduar për të sapoardhurit aty.

The two craftspeople Uli and Didi are working on a swastika in their workshop somewhere between rural idyll and village dreariness, wondering about the strange newcomers in the village.

Off-season | Jashtë sezoni

Poland |2020|19’|FIC|Albanian Premiere| Warsaw Film School | Director: Ana Jakimska

“Jashtë sezoni” është historia e Adamit katërmbëdhjetë vjeçar, i cili jeton në një rezort buzë detit, të menaxhuar nga prindërit e tij. Kur një grua misterioze, e pjekur vjen aty, Adami ndjehet i magjepsur. Të spiunuarit atë, ngadalë kthehet në një fiksim, i cili e bën të eksplorojë seksualitetin e tij. Ndërsa përpiqet të rritet, Adam rebelohet kundër prindërve të cilët ende e konsiderojnë atë një fëmijë të vogël. Filmi prek temat e moshës, dashurinë, por edhe familjen dhe shpërbërjen e saj, ndërsa përballet me veprime jo të lehta.

“Off-season” tells a story about fourteen-year-old Adam, who lives in a holiday resort by the sea, that is run by his parents. When a mysterious, mature Woman arrives to the resort, Adam becomes immediately captivated by her. Spying on her slowly turns into an obsession, which makes him explore his sexuality. While trying to grow up, Adam rebels against his parents who still perceive him as a small child. The movie touches on the subjects of coming-of-age, love, but also family and its disintegration while facing non-easy actions.

Old Man | Burri I vjetër

France | 2020 |3’|ANI|Albanian Premiere| Pole 3D| Directors: Benjamin Fersing, Léo Dumouchel

Roberti e humbi gruan e tij rreth 50 vjet më parë. Ai tani jeton vetëm, por një vizitë e përsëritur i ka zbukuruar ditët e tij …

Robert lost his wife about 50 years ago. He now lives alone but a recurring appearance has been brightening his days…

Storgetnya

France |2020|20’|DOC|Albanan Premiere| La Fémis | Director: Hovig Hagopian

Jerevan, kryeqyteti i Armenisë. 230 metra nën tokë, në minierën e kripës Avan, burra dhe gra ecin për të marrë frymë më lehtë. Aktivitetet fizike dhe konsultat mjekësore vendosin ritmin e botës së përjetshme të kësaj klinike nëntokësore, ku kryqëzohen dhe tregohen histori.

Yerevan, capital of Armenia. 230 meters underground, in the Avan salt mine, men and women walk to breathe easier. Physical activities and medical consultations set the rhythm of the timeless world of this underground clinic, where lives intersect and stories are told.

The Opposite of Eternity | E kundërta e përjetësisë

Austria |2020|15’|FIC|Albanian Premiere| Filmakademie Wien| Director: Joshua Jádi

“E kundërta e përjetësisë” tregon historinë e Anës e cila përpiqet ta fusë nënën e saj në dhomën ku po vdes babai i saj në mënyrë që ata të jenë së bashku për herë të fundit. Nëna e saj ikën. Ajo vrapon dhe vrapon me orë dhe koha po mbaron. Anna ka detyrën e vështirë të shoqërojë nënën e saj Eva gjatë vdekjes së ngadaltë të babait. Ajo dëshiron të mbledhë familjen për herë të fundit në një dhomë. Ndërsa duket se thuajse do të shkatërrohet nga kjo detyrë, nëna e saj gjen një arsye pas tjetrës për të mos hyrë në dhomën pranë shtratit të burrit të saj që po vdes. Por Anna nuk dorëzohet dhe përpiqet t’i japë fund arratisjes së nënës së saj nga realiteti.

The Opposite of Eternity tells the story of Anna who tries to get her mother into the room where her father is dying so they can be together one last time. But her mother runs away. She runs and runs since hours and with her time is running out. Anna has the difficult task of accompanying her mother Eva during the slow death of her father. She wants to gather the family one last time in one room. While she seems to almost break down at this task, her mother finds one reason after another not to enter the room next to the bedside of her dying husband. But Anna doesn’t give up and tries to put an end to her mother’s flight from reality.

The verdict in the case of K.| Vendimi në çështjen K.

Austria |2020|30’|FIC|Albanian Premiere| Filmakademie Wien| Director: Özgür Anil

Pas verdiktit në një gjyq, viktima dhe familja përpiqet t`I kthehet jetës normale.

After the verdict in a trial, the victim and her family try to find their way back to normality.

The Washing Machine | Makina larëse

Austria|2020|24’|FIC|Albanian Premiere|Filmakademie Wien | Director: Dominik Hartl

“Pa garanci. Pa transport ”. Simon dhe Lea, një çift i ri, duhet të heqin qafe lavatriçen e tyre të prishur. Në vend që ta hedhin, ata vendosin ta shesin në internet. Hassan përgjigjet dhe e merr. A u realizua misioni? Jo plotësisht. Kur shtëpia e Hassanit përmbytet, aty historia me të vërtetë merr hov. Një studim vëzhgues argëtues në lidhje me paragjykimet, krenarinë e rremë dhe një miks të ndërgjegjes dhe fajit.

“No guarantee. No delivery.” Simon and Lea, a young couple, need to get rid of their broken washing machine. Instead of bringing it to the dump, they decide to sell it online. Hassan replies and actually picks it up. Mission accomplished? Not quite. When Hassan’s apartment is flooded, the story really takes off. An entertaining observational study about prejudice, false pride, and a hodgepodge of guilty conscience.