Para Pandemisë dhe Luftës, ishin Parazitët e Shtratit dhe Dashuria
Before Pandemic and War, There Were Bed Bugs and Love!

Lithuania |2022|17’|Documentary|Albanian Premiere|Director: Nuruzzaman Khan| Hungarian University of Fine Arts

Ai po e filmonte atë. Ata ëndërronin të jetonin bashkë mes Bangladeshit dhe Lituanisë. Ata ëndërronin të bënin filma bashkë, të hapnin një restorant me 5 vakte dhe të adoptonin fëmijë jetimë. Tani ai kthehet prapa në jetën e tij dhe në marrëdhënien e thyer të dashurisë.

He was filming her. They were dreaming of living together between Bangladesh and Lithuania. They were dreaming to make films together, to open a 5 meals restaurant and to adopt orphans. Now he looks back at his life and his broken love relationship.

Goja e Ferrit | Boca de Ferro

Croatia |2022|20’|Fiction|Albanian Premiere| Director: Matej Matijević| Academy of dramatic arts in Zagreb, Croatia

Ankthi i një punonjësi të teatrit del jashtë kontrolli në momentin kur teatri përgatitet për premierën e një performance të çuditshme.

A theater check-taker’s anxiety spirals out of control as the house prepares for the premiere of a bizarre performance.

Buburrec | Cockroach

Russia |2022|15’|Fiction|Albanian Premiere| Director: Anna Melnikova|Moscow Film School

Një vajzë e re zhvendoset nëpër apartamente, për tu larguar nga insektet dhe problemet e saj. Pasi zhvendoset në një apartament të përbashkët, personazhi kryesor gjen veten duke sjellë një buburrec të madh me vete në valixhen e saj.

A young girl wanders around the apartments, running away from insects and her problems. After moving to a communal apartment, the main character found herself bringing a huge Cockroach with her in suitcase.

Ditë pa… | Days Without

Switzerland |2022|15’|Fiction|Albanian Premiere| Director: Ívar Erik Yeoman | Kino Eyes Masters Consortium

Nikolai duhet të kujdeset për vajzën e tyre njëvjeçare ndërsa pret gruan të kthehet, kurdo që të jetë ai moment.

Nikolai must take care of their one-year-old daughter while he waits for his wife’s return, whenever that may be.

Familjar i Panjohur | Familiar Stranger

Switzerland |2022|19’|Documentary|Albanian Premiere|Director’s: Sara Furrer, Fabian Lütolf | Hochschule Luzern Design & Kunst

Gjyshi i Saras ka lënë një boshllëk në familjen e saj. Kush është Kamran Taan? Regjisorja niset në kërkim të gjurmëve dhe udhëton në La Spezia – qyteti bregdetar ku thuhet se ai ka jetuar. Çfarë do të thotë marrëdhënia familjare kur nuk jeni takuar kurrë? Ngjarje të papritura dhe zbulime graduale formojnë një narrativë. Një film në rrugë e sipër për familjen dhe identitetin.

Sara’s grandfather has left a void in her family. Who is Kamran Taan? The filmmaker sets off in search of clues and travels to La Spezia – the coastal city where he is said to have lived. What does kinship mean when you’ve never met? Unexpected events and revelations gradually form a narrative. A road movie about family and identity.

Langue

USA |2022|19’|Documentary|Albanian Premiere|Director: Xiuzhi Dong| AFI

Filmi hedh një shikim të ndjeshëm në jetën e përditshme të dy familjeve në Langue, një qytet i vogël në Honduras. Me portrete të jetës rurale, rrugëve të pista, shtëpive të borës, shkatërrimit të pyjeve dhe thatësirës, filmi kap dualitetin e mënyrave se si çështjet shoqërore ndërtojnë dhe ndikojnë tek fëmijët – një rrethanë që sjell peshën e mbijetesës tek fëmijët si një kontrast ndaj harmonisë dhe ngrohtësisë.

The film takes a poignant look at the daily lives of two families in Langue, a small town in Honduras. With vivid portraits of the rural landscape, dirt roads, mud houses, deforestation, and drought, the film captures the duality of how societal issues construct and affect children — an inescapable circumstance that brings the weight of survival to children as a foil to harmony and warmness.

Shoku im Aleksander Grigorievich
My Friend Alexander Grigorievich

Russia | 2022 |25’|Documentary|Albanian Premiere| Director: Pavel Zelenov|The Saint-Petersburg State University of Film and Television

Aleksander Grigorievich është një njeri i vetmuar. Djemtë e tij kanë emigruar jashtë vendit shumë vite më parë: secili ka familje dhe nuk mendon fare për babanë e tij. Marrëdhënia e tij me ish-gruan është përkeqësuar: ata nuk janë të interesuar për jetën e njëri-tjetrit. Ai grumbullon metale për skrap në plehra dhe i dorëzon në vendet e mbledhjes. Vetëm macja e tij e pret në shtëpi.

Alexander Grigorievich is a lonely man. Both his sons emigrated abroad many years ago: each has his own family and spares no thoughts for his father. His relationship with his ex-wife has gone sour: they are not interested in each other’s lives. He collects scrap metal at garbage dumps and hands it over at drop-offs, and only his cat waits for him at home.

Historia e Nelli-t | Nelly’s Story

Austria |2023|19’|Fiction|Albanan Premiere|Director: Jonas Steinacker|Filmacademy Vienna

Kur një nënë influencuese kërkon të shfaqë vajzën në një video në Instagram për ditëlindjen e saj të 9-të, ajo refuzon të marrë pjesë sepse dëshiron që babai i saj të kthehet. Vajza “Nelly” kap celularin e nënës së saj dhe papritmas fillon ta filmojë. Nëna përpiqet të kapë Nelly-n. Nelly ikën dhe e mbyll atë jashtë shtëpisë. Të gjithë trokitjet, klithmat dhe kërcënimet nuk ndihmojnë. Nelly ul mbrojtëset e sigurisë në shtëpi dhe zhduket. Atëherë influencuesja postimet shqetësuese në Instagram të vajzës të postuara në llogarinë e saj.

When an influencer mother stages her daughter for an Instagram video for her 9th birthday, she refuses to participate because she wants her father to be back. The girl “Nelly” grabs her mother’s cell phone and suddenly starts filming her. The mother tries to grab Nelly. Nelly runs away and locks her out of the house. All the knocking, screaming and threatening does not help. Nelly lowers the burglar-proof shutters of the house and disappears. That’s when the influencer discovers disturbing Instagram stories of her daughter. Posted on her own account.

Në Majë | On the Edge

Austria |2022|19’|Fiction|Albanian Premiere| Director: Matteo Sanders|Filmacademy Vienna

Gjatë një ngjitjeje në mal, Felix (17 vjeç) kupton se sëmundja kronike e vëllait të tij Paul (24 vjeç) ka kufizuar shumë lëvizshmërinë e tij. Ndërsa ata ecin, kujtimet e fëmijërisë së tyre zgjohen dhe një frikë e thellë për një të ardhme të pasigurt rritet.

During an ascent up the mountain Felix (17) realizes that his older brother Paul’s (24) chronic illness multiple sclerosis has already severely limited his mobility. While they walk memories of their childhood are awakened and a deep fear about an uncertain future grows.

Ritualet | Rites

Czech Republic |2022|15’|Fiction|Albanian Premiere| Director: Damián Vondrášek|FAMU

Një djalë me një shenjë në buzë ka kohë vetëm një pasdite për të kaluar ritualin e fillimit në një bandë të rrugës.

A boy with a cleft lip has one afternoon to pass the initiation ritual to a street gang.

Fundi i Fundit të Botës
The End Of The End Of The World

Austria |2022|24’|Fiction|Albanian Premiere|Director: Meike Wüstenberg| Filmacademy Vienna

Nxënëset e shkollës së mesme, Mia dhe Esther janë fiksuar me qitësit Eric Harris dhe Dylan Klebold. Ato ndajnë urrejtjen e ekzekutuesit ndaj mjedisit të tyre social dhe janë të vendosura të kryejnë një ekzekutim në masë ndaj shkollës së tyre. Dy të jashtëligjshmet kanë planifikuar çdo detaj në ëndrrat e tyre dhe trajnohen për të qëlluar në këndin e një shkëmbi të braktisur.

High-school students Mia and Esther are obsessed with columbine-shooters Eric Harris and Dylan Klebold. They share the shooter´s hatred against their own social environment and are determined to commit a school shooting themselves. The two outlaws have planned out every detail in their fantasies and train shooting in an abandoned quarry.

Rrjedhja | The Leak

Belgium |2022|7’|Animation|Albanian Premiere|Director: Paola Cubillos|KASK & Conservatorium School of Arts Ghent

Qetësia në apartamentin e një gruaje prishet nga emergjenca e një rrjedhjeje uji. Pikat bien si një zgjim i kujtimeve të pa diskutuara që mbahen prej shumë kohësh brenda. Rrjedhja bëhet një portal për një dimension tjetër hapësirë-kohë ku tinguj të gjallë të një pemë të djegur vijnë për të bashkuar hendekun mes emocioneve të harruara të fëmijërisë dhe realitetit të tanishëm të gruas. Ndërsa shkarkimi i ujit vazhdon të krijojë rryma në ekzistencën e gruas që ishte njëherë e qetë, ajo mëson se disa tinguj nuk mund të heshten.

The tranquility in a woman’s apartment is imperiled by the emergence of a water leak. The drops fall as a reminder of the unspoken memories that have long been suppressed. The incessant dripping becomes a portal to another space-time, where vivid echoes of a burning tree come to bridge the gap between forgotten childhood emotions and the woman’s current reality. As the water leak continues to create ripples in the woman’s once-quiet existence, she learns that some echoes cannot be silenced.

Fundi Tjetër i Rrugës

The Other End of the Street

Hungary,Austria|2022|22’|Fiction|Albanian Premiere|Director: Kálmán Nagy|Filmacademy Vienna

Kur djaloshi 9-vjeçar Ábel sulmohet nga shoku i tij i shkollës Bence, babai i tij vendos të vizitojë prindërit e Bences për t’i vënë fund ndjekjes së vazhdueshme. Megjithatë, biseda nuk shkon ashtu si shpresonte dhe ballafaqon babain dhe djalin me një dilemë morale.

When 9-year-old Ábel is attacked by his classmate Bence at school, his father decides to visit Bence’s parents to put an end to the constant harassment. However, the conversation does not go as hoped and confronts father and son with a moral dilemma.

Lotët e sendeve | The Tears of Things

Belgium|2021|14’|Fiction|Albanian Premiere|Director: Kate Voet|LUCA School of Arts

Ana përpiqet të shpalosë kujtimet e dhimbshme të natës kur martesa e saj filloi të shembet. Pa mundur të flasë, ajo fillon të shkruajë. Ditarja bëhet një letër për burrin e saj në lidhje me distancimin e tyre gradual, të vendosur në një heshtje të zhurmshme.

Ana attempts to untangle the painful memories of the night when her marriage began to crumble. Unable to speak, she starts writing. Her diary becomes a letter to her husband about their growing alienation, set in a deafening silence.

Fituesit | Winners

Hungary|2022|16’|Fiction|Albanian Premiere|Director: Dániel Füzes|FreeSzfe / Filmakademie Wien

Ádám dhe shoku i tij Bálint janë adoleshentë që jetojnë në periferitë e dhunshme të Budapestit, ku forca fizike është dallimi mes një djali dhe një burri. Kur një mik i tyre sulmohet, ata vendosin të marrin hak. Adami është i detyruar të përballet me faktin që të jetuarit si burrë do të thotë diçka shumë më tepër.

Ádám and his friend Bálint are teenagers living on the violent outskirts of Budapest, where physical strength is the difference between boy and man. When a friend of theirs gets beaten up, they decide to get revenge. Adam is forced to face the fact that being a man means something much more.