AS BRIGHT AS NIGHT

Germany |2019|10’|DOC|Albanian Premiere| Filmakademie Baden-Württemberg

| Director: Julius Sachmitt

Rrezet e fundit të diellit zhduken pas kodrave. Errësira mbulon qytetin, ftohtësia ndjehet në kocka, dritat e rrugës zëvendësojnë ditën. Një mi arratiset nga një buf nate. Në orët e mëvonshme zhduken gjithnjë e më shumë drita, qetësia po pret nxitimin dhe nxitjen, po pret ditën. Por kur shumica e njerëzve i mbyllin sytë, zilet e alarmit të të tjerëve zhurmojnë. Punëtorët e natës – nga muzgu deri në agim.

Last sunrays disappear behind the hills. Darkness covers the city, coldness creeps into the bones, street lights replace the day. A rat flees from a night owl. The later hours let more and more lights disappear, tranquility is awaiting hustle and bustle, is waiting for the day. But when most people close their eyes, the alarm clocks of others ring. Night workers – from dusk till dawn.

COMPLEX SUBJECT

Russia |2019|26’06″|FIC|Albanian Premiere| St. Petersburg State University of Film and Television

| Director: Olesya Yakovleva

Një mësues misterioz vjen në një qytet provincial për të punuar në shkollën vendase. Mësuesi nuk duket si mësues, dhe pikëpamjet e tij janë shumë pretencioze dhe inovative. Por qyteti e pëlqen atë. Ai në fakt nuk e ka idenë se sa.

A mysterious teacher comes to a provincial town to work in the local school. The teacher doesn’t look like a teacher, and his views are too pretentious and innovative. But the city likes him. He has actually no idea how much.

IHR

Switzerland |2019|6’10″|FIC|Albanian Premiere| Hochschule Luzern Design & Kunst BA Animation

| Director’s: Amélie Cochet, Louis Möhrle

IHR (THEM) është historia për një pallat me një oborr të brendshëm dhe banorët e saj. Ndërsa karakteri ndryshe ndjek rutinat e tyre të përditshme, plehrat ngadalë fillojnë të grumbullohen në oborr. Ajo që duket e padëmshme në fillim, një natë përshkallëzohet në një katastrofë totale.

IHR (THEM) is the story about a building with an inner courtyard an its inhabitants. While the different character follow their everyday routines, trash slowly begins to pile up in the courtyard. What seems harmless in the beginning, one night escalates to a total disaster.

INTERSTATE 8

Germany, United States |2019|15’|FIC|Albanian Premiere| Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF | Director: Anne Thieme

Në jug të Shteteve të Bashkuara, dy vajza takohen rastësisht në pjesën e pasme të një makine policie dhe, pa thënë asnjë fjalë, përjetojnë padrejtësinë që po sillet sipër tyre.

In the southern United States, two young women meet by chance in the back of a police car and, without saying a word, experience the injustice hovering above them.

MAMA

Russia |2019|12’12″|FIC|Albanian Premiere| Moscow Film School| Director: Anastasia Borisova

Një vajzë e re nga fshati me një fëmijë po përpiqet të rregullojë jetën e saj në Moskë. Për të mbyllur muajin, ajo kërkon para dhe çdo punë.

A young country girl with a baby is trying to arrange her life in Moscow. To make ends meet, she is looking for money and any job.

NEON HEARTS

North Macedonia |2019|16’15″|FIC|Albanian Premiere| Faculty of Dramatic Arts – Skopje| Director: Ana Jakimska

Petar është një meso-burrë që kalon shumë kohë rrugëve me kamionin e tij. Larg shtëpisë dhe familjes, ai jeton një jetë të fshehtë në të cilën ai është i lirë të jetë vetëvetja. Sidoqoftë, një natë, kur djali i tij humbet, ai është i gatshëm të rrezikojë gjithçka për t’i “bërë gjërat siç duhet”

Petar is a middle aged man who spends a lot of time on the road with his truck. Away from home and his family, he lives a secret life in which he is free to be himself. However, one night, when his son goes missing, he is ready to risk everything to “make things right”

O KUKU

Belgium|2019|7’52″|ANI|Albanian Premiere| Luca School of Arts| Director: Sam Billen

Bazuar në historinë e vërtetë të Arbesa Lushtakut, e cila u detyrua të ikte nga lufta në Kosovë në vitin 1998 në moshën 9-vjeçare, ‘O Kuku’  tërheq spektatorin në fragmente përmes përvojave të protagonistes që mbart plagët e së kaluarës së saj. Siç tregohet në trailer, ‘O Kuku’ fillimisht ishte një eksperiencë audiovizuale ‘shëtitje përmes’ një kontenieri deti.

Based on the true story of Arbesa Lushtaku, who was forced to flee the war in Kosovo in 1998 as a 9-year-old girl, ‘O Kuku’ drags the spectator in a fragmentary way through the experiences of the protagonist who carries the scars of her past.    As shown in the trailer, ‘O Kuku’ originally was an audiovisual ‘walk-through’ experience in a sea container.

SH_T HAPPENS

Czech Republic |2019|13’02″|ANI|Albanan Premiere| FAMU| Director’s: Michaela Mihalyi, David Štumpf

Kujdestari i rraskapitur nga gjithçka, gruaja e tij e irrituar dhe një dre plotësisht në depresion. Dëshpërimi i tyre i ndërsjellë i çon ata në ngjarje absurde, sepse … gjëra të këqija ndodhin gjatë gjithë kohës.

The caretaker exhausted by everything, his frustrated wife and one totally depressed deer. Their mutual despair leads them to absurd events, because… shit happens all the time.

TO BE A TORERO

UK |2018|14’10″|DOC|Albanian Premiere| Screen Academy Scotland| Director: Inma De Reyes

Një gjysh vendos shpresat e tij për pasuri te nipi i tij 12-vjeçar, duke ëndërruar që një ditë do të bëhet një toreador i famshëm

A grandfather pins his hopes for wealth in his 12-year-old grandson, dreaming that one day he will become a famous bullfighter.

TO EACH YOUR SARAH

South Korea |2019|25’35″|FIC|Albanian Premiere| Korea National University of Arts| Director: Deokgeun Kim

E dekurajuar nga jeta e saj në Seul, një grua 51-vjeçare “Jung-ja” kthehet në qytetin e saj të lindjes. Atje ajo fillon të punojë në një thertore nën pseudonimin “Sarah” për të fshehur gjendjen e saj të mjerueshme nga njerëzit e tjerë… Dhe më pas, ajo takohet me dikë që e quan “Jung-ja”.

Having been discouraged by her life in Seoul, 51-year old woman ‘Jung-ja’ returns to her hometown. There she starts working at a slaughterhouse under the alias ‘Sarah’ to hide her miserable plight from other people… And then, she meets someone who calls her ‘Jung-ja’.

TO THE END

France |2019|8’18″|ANI|Albanian Premiere|Pôle 3D | Director’s: Quentin Simon, Guillaume Chappe, Marie Delpierre, Claire Carcopino, Renaud Roquette

Daniel po shkon në varrimin e mikut të tij më të mirë dhe vendosë ta nxjerrë atë dhe ta sjellë në shtëpi për një natë të fundit…

Daniel is going to his best friend’s burial and decide to dig him out and bring him home for a last night…

TROIS FRANCS SIX SOUS

France|2018|6’33″|ANI|Albanian Premiere| Supinfocom Rubika| Director’s: Clémence Ottevaere, Florence Blain, Louise Leblond, Varoon Indalkar, Morgane Ladjel, Hugo Valdelièvre-Rattier

Gjatë luftës së dytë botërore, një fermer francez i quajtur Marcel shpreson të shohë jetë përsëri në sytë e nënës së tij Josépha. Ajo ka jetuar në gjendje vegjetative që nga zhdukja e djalit të saj të madh. Në të njëjtën kohë, ai fillon të ndihmojë njerëzit e prekur nga lufta pa e ditur se sa probleme do të ndeshë.

During the second world war, a French farmer named Marcel hopes to see life again in the eyes of his mother, Josépha. She has been living in a vegetative state since the disappearance of her elder son. At the same time, he begins to help people affected by the war without actually knowing how much trouble he is going to get in.

WINGS OF THE SPIRIT

UK |2019|29’|FIC|Albanian Premiere| Filmacademy Vienna| Director: Albert Meisl

Muzikologu i dështuar i Vjenës Szabo punon si kujdestar kafshësh dhe shtëpish për njerëzit e pasur. Por kur ka një vizitë nga ish-kolegu i tij i suksesshëm, Fitzthum, një papagall i rrallë, të cilin duhet ta ruajë, i shpëton. Szabo e sheh jetën e tij tashmë të pasigurt, por Fitzthum ka një ide të shkëlqyer dhe së bashku ata dalin në kërkim të një imitimi të kafshës së çmuar.

The failed Viennese musicologist Szabo works as an animal carer and house sitter for wealthy people. But when visited by his successful, younger ex-colleague Fitzthum, a rare parrot, which he should guard, escapes him. Szabo sees his already precarious life in shambles, but Fitzthum has a brilliant idea and together they go out in search of a doppelganger of the precious animal.